Økonomi

Lars Rohde: »Vi står over for en verdensomspændende krise«

I øjeblikket styres den økonomiske udvikling af virusudbruddet og de foranstaltninger, der er taget i brug, lyder det fra nationalbankdirektøren.

Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Coronavirussen har ramt økonomien hårdt, og udbruddet styrer sammen med de redskaber, som regeringen har sat i værk, for at hjælpe virksomheder og ledige gennem krisen, den økonomiske udvikling. Sådan lyder det fra nationalbankdirektør Lars Rohde på en telekonference i forlængelse af Nationalbankens analyse af konsekvenserne af virussen på den danske økonomi.

Ifølge Lars Rohde er den økonomiske aktivitet her og nu reduceret med op mod 25 pct. Og i løbet af året vil coronakrisen kunne få væksten til at ende mellem minus tre og minus 10 pct.

»Hjælpepakkerne holder hånden under økonomien her og nu. Vi skal ikke glemme, at genopretningen af vores økonomi er meget afhængig af udviklingen i udlandet. Vi står over for en verdensomspændende krise,« siger Lars Rohde.

I analysen peger Nationalbanken på, at den danske økonomi er i en fordelagtig situation i forhold til at kunne tackle coronapandemien. Det samme er dog langt fra tilfældet i andre lande.

Udbruddet kan også medføre, at forbrugerne ændrer adfærd permanent og at virksomhederne ændrer deres forsyningskæder

Lars Rohde, nationalbankdirektør

Nationalbanken har i sin analyse af situationen opstille tre scenarier for, hvordan økonomien kommer til at udvikle sig. I det milde scenarie ender Danmark med en negativ vækst på 3 pct. I det midterste scenarie lyder tallet på minus 5 pct., og i det værste er tallet minus 10 pct.

Det er et meget stort spænd, og ifølge Lars Rohde er der det ikke til at sige, hvilket scenarie Danmark ender i.

»Det ved vi ikke. Det afhænger af omfanget og varigheden af foranstaltningerne og udviklingen i udlandet. Udbruddet kan også medføre, at forbrugerne ændrer adfærd permanent og at virksomhederne ændrer deres forsyningskæder,« siger Lars Rohde.

Han peger dog på, at Nationalbanken venter en kraftig vending i økonomien på den anden side af coronakrisen.

Allerede nu peger flere tidlige økonomiske indikatorer på, at økonomien er blevet ramt. Den samlede trafik over Storebæltsbroen faldt med 55 pct. i uge 13 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. I samme uge faldt antallet af passagerer med 87 pct. i metroen i København, og endelig er antallet af nettoledige steget med 33.000 personer siden nedlukningen den 11. marts.

Fra politisk side er der blevet vedtaget flere tiltag, som skal holde hånden under den danske økonomi. Ifølge Lars Rohde er det svært at sige, om der er behov for flere hjælpepakker.

»Det er meget vanskeligt at sige og vurdere, hvor stort behovet bliver. Men adfærdsændringer og fald i nettoeksporten vil nok skabe behov for at en traditionel finanspolitisk lempelse i andet halvår. Det er der også råd til.«

BRANCHENYT
Læs også