Økonomi

Topøkonomer: Tidspunktet for udbetaling af danskernes feriepenge er afgørende

Udbetales feriepengene for sent, risikerer ledigheden at bide sig fast, og krisen at blive længere end ellers, advarer flere økonomer. Udbetales de for tidligt, har man kun dyrere tiltag tilbage i værktøjskassen, hvis det går galt. Sådan lyder økonomers indspark i debatten om, hvorvidt politikernes skal udbetale danskernes indefrosne feriepenge for op imod 100 mia. kr. i år.

Tidspunktet for udbetalingen af op mod 100 mia. kr. i opsparede feriepenge er afgørende for, om tiltaget kan puste liv i økonomien, vurderer flere eksperter.

De peger på det tidlige efterår - lige efter udløbet af lønkompensationsordningen i slutningen af august - som den helt rigtige timing. Kommer pengene for sent, risikerer ledigheden at bide sig fast, og krisen at blive længere end ellers, advarer de.

Danskernes indefrosne feriepenge
  • I Danmark er virksomheder forpligtet til at betale for fem ugers ferie for deres medarbejdere. Indtil nu har det betydet, at medarbejdere optjener ferie fra 1. januar til 31. december, som kan afholdes fra maj det følgende år.
  • I 2020 indfases et nyt feriesystem. I det nye system skal vi ligesom resten af EU holde ferie løbende, mens vi optjener feriepenge.
  • I praksis betyder det, at danske lønmodtagere i året 2020 både ville have adgang til de optjente feriepenge fra den tidligere ferieordning samt feriepenge gennem den nye ordning.
  • For at sikre virksomhedernes likviditet, og fordi markedet viste tegn på overophedning med en meget lav arbejdsløshed og et højt forbrug, har man fra politisk hånd valgt at indefryse feriepengene.
  • En del af pengene står nu i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, mens den anden del stadig er ude i virksomhederne. Pengene skulle oprindeligt være indefrosset, og sidenhen udbetalt når lønmodtageren går på pension.
  • DI og Dansk Erhverv vurderer, at de indefrosne feriepenge svarer til 100 mia. kr. eller 55 mia. kr. efter skat. En lønmodtager vil i gennemsnitlig kunne få udbetalt omkring 25.000 kr., hvis man frigiver pengene.
  • Det er disse midler, som politikerne på Christiansborg overvejer at udbetale til danskerne for at sparke gang i økonomien oven på coronakrisen.
Kilde: borger.dk/Policywatch

»Vi kan forvente, at nedturen bliver kortvarig og dyb. Derfor er timingen meget vigtig denne gang. De indgreb, vi laver, skal have effekt i den rigtige periode,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, tidligere overvismand og nu professor i økonomi på Københavns Universitet.

Whitta-Jacobsen og Michael Svarer, også økonomiprofessor og tidligere overvismand, peger begge på september eller oktober som et særligt godt tidspunkt at udbetale pengene på.

Ledighedskøen er ifølge Beskæftigelsesministeriet allerede forlænget med 48.169 personer under coronakrisen.

Omtrent 100.000 jobs er på spil, når hjælpeordningerne udløber, vurderede Michael Svarer og to andre professorer i en rapport til regeringen i sidste måned.

Hvis hele fonden udbetales, kan danskerne se frem til at få omkring 55 mia. kr. ind på kontoen efter skat. Heraf vil lidt under 60 pct. ende som forbrug, vurderer flere eksperter.

Fyrer man pengene af nu, kan man ikke fyre dem af senere. Det er ikke en gratis omgang. Men jeg mener alligevel, at de skal bruges til efteråret. Der er behov for pengene.

Michael Svarer, professor på Aarhus Universitet

Feriepengene kan ifølge Dansk Erhverv skabe - eller holde hånden under - op mod 30.000 jobs, som ellers risikerer at forsvinde hos bl.a. restauranter og hoteller samt inden for detailhandel og turisme.

Det vil ifølge de to tidligere overvismænd hjælpe økonomien med at komme videre efter krisen.

Der er ifølge Michael Svarer dog også en risiko ved at bruge pengene nu i stedet for at vente.

Bliver tilbageslaget værre end ventet - eller kommer der en ny virusbølge til vinter - må man ty til langt dyrere instrumenter som lavere skatter og afgifter til at stimulere forbruget.

»Fyrer man pengene af nu, kan man ikke fyre dem af senere. Det er ikke en gratis omgang. Men jeg mener alligevel, at de skal bruges til efteråret. Der er behov for pengene,« siger Michael Svarer.

Arbejdsgiverne har ifølge de gældende regler indtil nytår til at indberette opgørelsen af hver enkelt medarbejders feriepenge-opsparing.

Det betyder, at pengene, som det er nu, ikke kan udbetales før til januar.

Det er ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank dog alt for sent.

Jo tidligere pengene udbetales, jo flere bliver brugt i Danmark og jo større effekt vil tiltaget have på økonomien, mener han.

»Hvis det handler om at mindske ledigheden, skal udbetalingen nok helst finde sted være rimeligt hurtigt,« siger Las Olsen.

Så mange feriepenge har du til gode

Din månedsløn før skat i hele kr.:
Programmering: Boy Repenning

BRANCHENYT
Læs også