Serier

Tigerspring for Danmarks konkurrenceevne

Danmark har noget nær de bedste chancer for at komme stærkt ud af coronakrisen, viser ny rapport.

Corona rammer verden
Danmark har verdens bedste konkurrenceevne næstefter Singapore, viser den netop offentliggjorte rapport fra IMD. Foto: AP/Mark Baker

Danmark har verdens bedste konkurrenceevne efter Singapore.

Det viser den netop offentliggjorte, årlige konkurrenceevnerapport fra den ansete schweiziske erhvervsuddannelsesskole IMD – International Institute for Management Development.

Topplaceringen kommer efter, at Danmark i en årrække har ligget som nr. 6 til 8, hvorfor der er tale om et betydeligt ryk op ad listen, og det er kun små marginaler, der skiller Danmark fra Singapore på førstepladsen.

IMD giver det mest konkurrencedygtige lande en score på 100, og rangerer de øvrige lande efter, hvordan de ligger i forhold til nr. 1, og her er Danmarks score på 99,496.

»Danmarks forbedrede placering kan tilskrives stærke præstationer inden for økonomi og arbejdsmarked samt sundheds- og uddannelsessystemerne. Desuden står landet stærkt, når det gælder internationale investeringer og produktivitet,« fastslår seniorøkonom José Caballero fra IMD World Competitiveness Center.

IMD’s World Competitiveness Ranking er baseret på data indsamlet inden for 163 kriterier. Hertil kommer andre 62 kriterier, der indsamles gennem en rundspørge til 5.866 eksperter, virksomhedsledere, m.fl. i de 63 lande, som rapporten omfatter.

Hvor IMD’s samarbejdspartnere i mange lande er universitetsinstitutter og i nogle tilfælde ministerier, er det herhjemme interesseorganisationen Dansk Industri.

Dataindsamlingen til dette års konkurrenceevnerapport er sket før coronaudbruddet, men den ledsagende rundspørge har fundet sted i tidsrummet februar til april i år og dækker derfor en del af den periode, da coronaudbruddet spredte sig fra Kina og førte til nedlukning af en lang række lande, heriblandt Danmark.

»En del af datamaterialet afspejler effekten af Covid-19, mens en anden del ikke gør. Pandemien vil utvivlsomt påvirke den økonomiske vækst, beskæftigelse, lønninger og forbrug negativt, ligesom usikkerheden vil påvirke investeringerne,« forklarer José Caballero.

Han mener dog ikke, at Danmarks position vil være ændret som følge af Covid-19.

»Placeringen som nr. 2 er en konsekvens af Danmarks styrker. På basis af de begrænsede nøgletal, der er kommet under coronakrisen, synes Danmark at ville være i stand til at kunne fastholde sin konkurrenceevne,« betoner José Caballero og fortsætter:

»En vigtig lære af krisen er, at regeringer skal reagere hurtigt på pludseligt ændrede vilkår og være effektiv, når det gælder implementeringen af den nødvendige politik. Denne omstillingsevne, gennemsigtigheden i den politiske proces og den offentlige administrations effektivitet er essentielle for at fastholde konkurrenceevnen.«

Hvis Danmark måtte have ambitioner om at forsætte Singapore fra førstepladsen, er skattepolitikken det område, hvor der er størst mulighed for at avancere. Hvordan det i givet fald skal ske, giver IMD dog ingen bud på.

IMD peger på, at coronapandemien har haft de største konsekvenser for de mest sårbare i samfundet og dermed øeget risikoen for en »alvorlig stigning i den socio-økonomiske ulighed på langt sigt«.

En sådan stigning i uligheden kan have voldsom effekt, understreger IMD, ved bl.a. at begrænse den menneskelige udvikling. Nedlukningen af universiteter og andre akademiske læreanstalter kan have negative konsekvenser for kvaliteten af uddannelsen. På sigt kan det reducere den talentmasse, der er nødvendig for at sikre, at økonomien fungerer effektivt.

»Som rapporten viser rangerer Danmark som nr. 1 i verden, når det gælder uddannelse, og er i det hele taget blandt de bedst placerede, når det gælder om at fastholde konkurrenceevnen,« påpeger seniorøkonom José Caballero og fortsætter:

»En lige så vigtig faktor er landenes evne til at fastholde den politiske stabilitet og sammenhængskraft, da disse faktorer er essentielle for at imødegå den usikkerhed, som pandemien skaber.«

Den overordnede trend i dette års rapport fra IMD er, at de små økonomier dominerer Top Ti-listen. Canada og USA er de eneste store økonomier, defineret som lande med flere end 20 mio. indbyggere, der er at finde blandt de ti bedst placerede.

»De små økonomiers fordele i den aktuelle krise kommer fra en stærk konkurrenceevne og kapaciteten til hurtigt at nå social konsensus, hvilket sætter dem bedre i stand til at bekæmpe en ude fra kommende pandemi,« forklarer professor Arturo Bris, direktør for IMD World Competitiveness Center.

USA, der i 2018 indtog førstepladsen, blev i 2019 sendt ned som nr. 3 og i år yderligere ned som nr. 10. En væsentlig forklaring er handelskrigen med Kina, der især udkæmpes på forhøjede toldsatser, der hæmmer konkurrencen. Af samme grund er Kina ekspederet ned fra nr. 14 i fjor til nr. 20 på dette års liste.

I bunden af listen finder man bl.a. EU-lande som Slovakiet og Kroatien.

I de kommende år vil det blive endnu mere udfordrende at nå toppen af konkurrenceevnelisten eller at fastholde sin position, fordi IMD i stigende grad vil lade de enkelte kriterier afspejle landenes evner til at honorere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

I praksis betydet det, at landene – foruden bæredygtighed – fremover vil blive bedømt på deres internationale position, når det gælder demokrati, pressefrihed, PISA-målinger, iværksætteri samt ikke mindst det, IMD betegner som ”frygten for ikke at stå distancen”.

Mere præcist ser dette målepunkt, hvor acceptalt eller uacceptabelt de enkelte lande ser på og behandler iværksættere, der ikke står distancen, men har modet og viljen til at prøve igen.

BRANCHENYT
Læs også