Serier

OECD-prognose tegner dystre perspektiver for 2021

Mange lande vil skulle bruge adskillige år på at overvinde konsekvenserne af coronakrisen, viser ny prognose.

Corona rammer verden
Coronakrisen er så alvorlig, at OECD for mange lande har nedjusteret vækstforventningerne i 2021. Foto: AFP/Gil Cohen-magen

Verdensøkonomien har det forfærdeligt, og det bliver ikke nævneværdigt bedre i 2021, viser en dugfrisk prognose fra OECD.

Ganske vist bliver den globale økonomi ikke helt så hårdt ramt af coronakrisen i år, som hidtil antaget. Det er imidlertid en forudsigelse, der balancerer på en knivsæg, erkender OECD i sin netop offentliggjorte økonomiske prognose.

Da industrilandenes økonomiske samarbejdsorganisation i juni præsenterede sin store, halvårlige prognose, valgte OECD at præsentere to modeller: En for en enkelt covid-19 smittebølge og en anden for to smittebølger.

Den just offentliggjorte prognose for 2020 og 2021 lander til dels mellem de to prognoser.

I juni ville den globale økonomiske vækst i år blive ÷6,0 pct. i tilfælde af en enkelt smittebølge og ÷7,6 pct. med to smittebølger. Nu lyder vurderingen på ÷4,5 pct. i år og 5,0 pct. næste år. Dermed er der tale om en opjustering på 1,5 pct. i år og en nedjustering på ÷0,2 pct. i 2021.

Dermed er økonomerne i OECD generelt blevet mere positive, hvad 2020 angår, men derimod mere negative i forhold til 2021.

Det overordnede tema er da også, at for en stor del af G20-landene bliver vejen ud af coronakrisen anderledes langstrakt og træg, end man hidtil har ment.

Hertil skal lægges det afgørende forbehold, som OECD tager i prognosen:

»Denne prognose antager, at sporadiske lokale smitteudbrud vil forekomme, og at disse adresseres lokalt frem for gennem nye nationale nedlukninger. En vaccine forventes ikke at blive bredt tilgængelig, før mod slutningen af 2021,« skriver OECD.

Med OECD’s prognose kan man drage den konklusion, at opsvinget i langt de fleste lande bliver det såkaldte ”swoosh” – eller ”Nike-logoet”, som nogle kalder det. Det vil sige et dybt økonomisk tilbageslag i år fulgt af en afdæmpet vækst i årene derefter.

I tankevækkende mange lande tegner der sig det perspektiv, at tabet af bruttonationalprodukt (bnp) i 2020 først vil være hentet ind i midten af dette årti. Sydafrika er det mest skræmmende eksempel herpå, hvor det økonomiske tilbageslag i år ventes at blive på 11,5 pct., og det erstattes af en vækst på kun 1,4 pct. næste år. Dermed er der lang vej hjem for Afrikas største økonomi.

.

Trenden i OECD-prognosen flugter med en netop offentliggjort risikovurdering fra rådgivningskoncernen Oxford Economics, der er baseret på en rundspørge blandt erhvervsledere.

Frygten for en kritisk nedtur i år har fortaget sig, lyder konklusionen, men til gengæld er erhvervslederne mere negative for 2021 og de følgende år.

Hver femte erhvervsleder mener således, at verdensøkonomien har kurs mod et L-formet opsving – det vil sige et dybt tilbageslag i år fulgt af noget nær stagnation i de kommende år, men ellers er U-formen den, som flest forventer at se.

Undersøgelsen er baseret på en rundspørge til erhvervsledere i virksomheder, der alle er kunder i Oxford Economics, og dækker et bredt spektrum af sektorer og geografier.

»Et træk, der er blevet stærkere i forhold til tidligere undersøgelser, er erhvervsledernes forventning om, at coronakrisen vil få målbare konsekvenser for deres virksomhed på mellemlangt sigt,« forklarer cheføkonom for makroscenarier i Oxford Economics, Jamie Thompson, og fortsætter:

»Et medvirkende element i denne vurdering er en forventning om at se en genopblussen af coronasmitten gentagne gange, indtil der eksisterer en effektiv og alment tilgængelig vaccine. Hvert nyt smitteudbrud rummer risikoen for nye nedlukninger, og det præger erhvervslederne.«

Kun én økonomi kommer gennem 2020 med positiv økonomisk vækst: Kina. OECD forventer en vækst på 1,8 pct. i år stigende til 8,0 pct. næste år.

»Det er dog værd at bemærke, at væksten i Kina ikke i samme omfang som tidligere vil være drevet af udenrigshandel. Andre lande vil derfor ikke kunne forvente at se en eksport af råvarer og færdigvarer til Kina i de mængder, der gjorde sig gældende før coronakrisen,« understreger OECD's cheføkonom Laurence Boone på et netop overstået pressekonference.

BRANCHENYT
Læs også