Serier

Arbejdsmarkedet er allerede ramt af en dobbelt-recession

Millioner af mennesker rammes på én gang af coronakrisen og den fjerde industrielle revolution.

Corona rammer verden
Tirsdag den 3. november skal vælgerne i Californien ved en folkeafstemning tage stilling til, om chauførerne, der kører for bl.a. Uber og Lyft, er at betragte som selvstændige eller som lønmodtagere. Foto: AFP/Josh Edelson

Coronakrisen og den fjerde industrielle revolution har ramt det globale arbejdsmarked som den perfekte storm.

»Næsten en halv milliard job er gået tabt og med dem 10 pct. af de globale lønindkomster, og disse tab kommer oven i de ændringer, der allerede var i gang, da pandemien ramte,« siger Guy Ryder, generaldirektør for Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). ..

Læs også