Økonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Nedtur for den globale ligestilling

Med det nuværende tempo vil det tage 100 år, før der er ægte ligestilling, viser ny rapport.

Titusinder demonstrerede for kvinders rettigheder og ligestilling den 21. januar i år i Washington D.C. - dagen efter indsættelsen af Donald Trump som præsident. Med det nuværende tempo vil det vare endnu 168 år, før der er fuld ligestilling i USA. Foto: AP/Alex Brandon

Efter et tiår med fremskridt bliver 2017 et dårligt år for ligestillingen.

I den netop offentliggjorte rapport, Global Gender Gap 2017, konstaterer World Economic Forum, at verden er nået 68 pct. af vejen mod ægte ligestilling mellem kvinder og mænd.

Der er tale om et fald i forhold til 2016 og 2015, da der var opnået henholdsvis 68,3 og 68,1 procents ligestilling.

»Tilbagegangen i 2017 rammer alle fire overordnede målområder: Uddannelse, sundhed og levealder, økonomiske muligheder og politisk indflydelse. Især de to sidstnævnte områder har i de senere år ellers været dem, hvor der er konstateret de største fremskridt,« hedder det i rapporten.

Top 20 i ligestilling:
 1. Island
 2. Norge
 3. Finland
 4. Rwanda
 5. Sverige
 6. Nicaragua
 7. Slovenien
 8. Irland
 9. New Zealand
 10. Filippinerne
 11. Frankrig
 12. Tyskland
 13. Namibia
 14. Danmark
 15. Storbritannien
 16. Canada
 17. Bolivia
 18. Bulgarien
 19. Sydafrika
 20. Letland

World Economic Forum, der er den internationale organisation for offentligt-privat samarbejde, har udarbejdet Global Gender Gap-rapporterne siden 2006 for at give regeringer og parlamenter mulighed for at kunne se, hvordan de klarer sig med hensyn til ligestilling i forhold til sammenlignelige lande.

»Der er ikke tale om rapporter, der peger fingre af nogen, men derimod værktøjer, der anviser, hvor de enkelte lande kan sætte ind for at styrke ligestillingen,« anfører professor Klaus Schwab, grundlægger af og administrerende bestyrelsesformand for World Economic Forum.

På overfladen kan det lige ubetydelige nuanceforskelle, men hvor det med tempoet i 2016 ville tage 83 år, inden der var opnået ægte ligestilling, vil det med det nuværende tempo vare 100 år.

»På arbejdsmarkedet vil det med det nuværende tempo vare 2017 år, før der er skabt fuld ligestilling. Vi skal med andre ord frem til 2234, hvilket næppe nogen kan finde acceptabelt,« konstaterer World Economic Forum i rapporten.

På positivsiden står, at godt halvdelen af de 144 lande, der indgår i rapporten, har kunnet notere en højere grad af ligestilling i 2017, men altså ikke nok til at kunne forbedre det samlede resultat.

At der er sket ganske store forbedringer, siden den første rapport blev udarbejdet i 2006, viser World Economic Forums data for Danmark.

I 2017 er Danmark nr. 14 på listen, hvilket er markant bedre end den 19. plads, det blev til i 2016.

World Economic Forum måler de enkelte lande på 95 målepunkter, der sammenstilles til en score mellem 0,00 og 1,00. Sidstnævnte repræsenterer fuld ligestilling.

Danmark når i 14. pladsen i 2017-rapporten med en score på 0,776 – altså 77,6 pct. af fuld ligestilling. I den første rapport i 2006 landede Danmark på 8. pladsen, men med en score på 0,746.

Med andre ord er det siden 2006 lykkedes Danmark at styrke ligestillingen, men fordi andre lande har gjort det bedre, er Danmark ikke længere at finde blandt Top 10.

NORDISKE LANDE

Global

placering

Økonomisk

ligestilling

Uddannelses-

ligestilling

Sundheds-

ligestilling

Politisk

ligestilling

ISLAND

1

14

57

114

1

NORGE

2

8

38

80

4

FINLAND

3

16

1

46

5

SVERIGE

5

12

37

112

8

DANMARK

14

36

1

95

16

Island topper listen i 2017 med en score på 0,878 – altså kun 12 pct. fra at have opnået fuld ligestilling. Faktisk har Island indtaget 1. pladsen i ni år. Umiddelbart efter Island følger Norge og Finland, mens Sverige ligger på 5. pladsen.

Danmark er således det land i Norden, der er dårligst til ligestilling.

Hvis regering og folketing måtte have ambitioner om at bringe Danmark på omgangshøjde med de øvrige nordiske lande, er her nogle af de områder, hvor der skal ske forbedringer:

 • Ligelønnen halter. Her er Danmark på en global 39. plads, hvor Island er nr. 5 og Finland nr. 7.
 • Kvinder i politik. Danmark er på en 21. plads, når det gælder antallet af kvindelige parlamentsmedlemmer. Island er nr. 4, Sverige nr. 6 og Finland nr. 8.
 • Kvindelige ledere. Også her halter Danmark efter de øvrige nordiske lande med en global 80. plads, hvor f.eks. Sverige klarer sig markant bedre med en global 27. plads.

På ét punkt har de nordiske lande intet at lade hinanden høre: Der er alt for stor forskel mellem kvinders og mænds middellevetid. I Danmark er middellevetiden for mænd 78,8 år, mens den er 82,8 år for kvinder, viser de seneste data fra Danmarks Statistik.

Hvis verden frem til 2025 evner at rykke fra 68 til 75 procents ligestilling, vil det kunne løfte det globale bruttonationalprodukt (BNP) med 33.885 mia. kr.

Klaus Schwab, grundlægger og adm. best. fmd., World Economic Forum

Ideelt set burde kvinder og mænd med de samme levevilkår leve nogenlunde lige længe, men her er det altså mændene, der har behov for større ligestilling.

Finland klarer sig bedst med en global 57. plads, mens Island i denne disciplin er helt nede på en global 125. plads. Norge er nr. 90, Danmark er nr. 104 og Sverige nr. 121.

»For mange er ligestilling en værdipolitisk diskussion, men den er meget mere end det. Der findes en række økonometriske modeller og empiriske studier, der viser, at ligestilling rummer meget betydelige økonomiske gevinster. Hvis verden frem til 2025 evner at rykke fra 68 til 75 procents ligestilling, vil det kunne løfte det globale bruttonationalprodukt (BNP) med 33.885 mia. kr.,« konstaterer professor Schwab.

Dette globale BNP ligger omkring 500 bio. kr., hvorfor der vil være tale om et anseligt løft. Halvdelen af den potentielle vækst i det globale BNP ved øget ligestilling vil alene komme fra Kina, der ligger nede som nr. 100 af 144 lande på World Economic Forums liste.

Hvad der for alvor trækker ned for Kina, er en 144. plads for ”kønsbalance ved fødslen”. Forklaringen skal søges i den mangeårige ét-barns politik, der gennem abort har fået mange forældre til at frasortere piger til fordel for drenge.

Desuden er det tankevækkende, at på trods af at Kina er et kommunistisk samfund med implicit ligestilling, er kvinders repræsentation i politiske embeder og på ministerposten beskeden, og det samme gælder antallet af kvinder på andre ledende poster.

Modsat, hvad mange nok ville forvente, er Nordamerika den verdensdel, hvor ligestillingen har det dårligst, da USA – verdens største økonomi – samlet ligger nede på en 49. plads.

Med det nuværende tempo vil det tage 168 år, før der er opnået fuld ligestilling i Nordamerika, hvor det f.eks. drejer sig om 61 år i Vesteuropa og 62 år i Sydasien.

I lighed med Danmark ligger USA på en global 1. plads, når det gælder lige adgang til uddannelse, men kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet i USA er lav sammenlignet med andre industrilande, selv om USA med en 27. plads klarer sig bedre, når det gælder ligeløn for det samme arbejde, end Danmark på en 39. plads.

Hvor karakterbogen for alvor er negativ for USA, er kvindernes relativt lave repræsentation i politik og på ministerposter. Netop det øgede antal kvindelige ministre er den ene faktor, der mere end nogen anden har løftet Danmark fra en samlet 19. plads i fjor til en 14. plads i år.

BRANCHENYT
Læs også