Serier

Milliarder ligger ubrugt hen: Erhvervsliv raser over nøl i Skatteministeriet

Det møder hård kritik, at Skatteministeriet gentagne gange har udskudt indførelsen af nye regler, der skal sikre bedre skatteforhold for f.eks. erhvervsdrivende fonde. Skatteministeren erkender, at tingene trækker ud.

De magtfulde fonde
Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Politikerne er enige, pengene fundet, men alligevel udskyder Skatteministeriet lovarbejdet. Over 3,5 mia. kr. er allerede frem mod 2020 afsat til en ny erhvervsbeskatning og ændring af skattereglerne for virksomhedsejere, der vil overdrage livsværket til en erhvervsdrivende fond, men arbejdet har haltet i årevis.

»Det er stærkt beklageligt. Vi ved, at fondene har været en stabil faktor, der har sikret dansk erhvervsliv igennem rigtig mange år,« siger Tine Roed, direktør i erhvervslivet største organisation, DI.

Et lovforslag om erhvervsdrivende fonde fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) var ellers sat på regeringens program for februar i år, men det bliver nu udskudt.

Spillet om skattefrihed til fondene:

2013: Med Vækstplan DK bliver et bredt politisk flertal enige om at indføre skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde fra 2016. Der afsættes 300 mio. kr.

2015: SR-regeringen vil indføre en overdragelsesafgift på 15 pct. Der kommer valg.

  • V-regeringen vil med finanslov 2016 sænke overdragelsesafgiften til 5 pct. frem mod 2020. Økonomisk ramme hæves til 360 mio. kr.

2016: V-regeringen forslår i sin "Helhedsplan", at afgiften helt bør forsvinde.

  • Nyt regeringsgrundlag for VKLA-regeringen sætter som ambition, at det skal være skattefri at overdrage til en erhvervsdrivende fond.
  • Arbejdsgruppe nedsættes.

2017: Arbejdsgruppe skal aflevere anbefalinger i august, men det sker ikke.

2018: Lovforslag for succession for erhvervsdrivende fonde, der skulle fremsættes i februar, trækkes tilbage.

Det sker til trods for, at en arbejdsgruppe under Skatteministeriet siden august 2017 har skullet aflevere anbefalinger for, hvordan skattereglerne ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond bedst indrettes. Arbejdet er fortsat ikke færdigt, og formanden, Rasmus Kristian Feldthusen, professor på Københavns Universitet, kan ikke oplyse, hvornår arbejdsgruppen er i mål.

Samtidig har det såkaldte Erhvervsbeskatningsudvalg med tunge professorer i front i over tre år skulle hjælpe Skatteministeriet med indretningen af fremtidens erhvervs- og kapitalskat. Men intet er præsenteret.

»Det skal ikke være sådan, at sagen ender i en syltekrukke fordi man nedsætter en arbejdsgruppe. Vi bør kunne regne med, at tingene kommer,« siger skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Jacob Ravn, der kalder det »mystisk«, at Erhvervsbeskatningsudvalgets arbejde trækker i langdrag.

Erhvervsbeskatnings- udvalgets lange rejse:
  • Erhvervsbeskatningsudvalget blev nedsat af Skatteministeriet som en del af vækstpakken i juni 2014.
  • Udvalget har til formål at belyse eventuelle uhensigtsmæssigheder i dennuværende indretning af erhvervs- og kapitalbeskatningen.
  • Der blev afsat en ramme på 200 mio. kr. årligt over fem år. Den blev udvidet til 210 mio. kr. årligt fra 2016.
  • Erhvervsbeskatningsudvalget skulle oprindeligt have afsluttet sit arbejde i 2015.
  • Udvalgets deadline er af flere omgange blevet udskudt af skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Også Jørgen Huno Rasmussen, formand for bl.a. Lundbeckfonden og TryghedsGruppen, kalder det tvingende nødvendigt, at skattereglerne for de erhvervsdrivende fonde kommer på plads hurtigst muligt.

»Det er helt uacceptabelt, at der ikke er fundet en løsning, og det betyder, at man ikke får flere erhvervsdrivende fonde i Danmark,« vurderer Jørgen Huno Rasmussen.

Karsten Lauritzen tør ikke sætte en slutdato for Erhvervsbeskatningsudvalgets arbejde, men han tror på en løsning for fondene til efteråret.

»Jeg havde gerne set, at tingene var gået hurtigere, og at et flertal i Folketinget satte flere penge af til at lette skatten for dansk erhvervsliv, men jeg må operere under de vilkår, der gælder, og derfor tager det tid,« siger skatteministeren.

Læs også