Politik

Regeringen flytter arbejdspladser og uddannelser til 49 danske byer

1.824 statsansatte ved nu, hvor deres arbejdsplads flytter hen i Danmark.

Regeringen præsenterer nu ny omfattende plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Foto: Stine Bidstrup

Anden etape af regeringens prestigeprojekt, udflytningen af statslige arbejdspladser, er nu blevet offentliggjort.

På et pressemøde onsdag eftermiddag offentliggjorde statsminister Lars Løkke Rassmusen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), hvilke statslige arbejdspladser der flytter fra København og ud til forskellige egne af Danmark.

Blandt de mest interessante udflytninger er, at hele Miljøstyrelsen rykker til Odense, at Energitilsynet skal til Frederiksværk, at Lønmodtagernes Garantifond kommer til Frederikshavn, og at Dansk Sprognævn fremadrettet vil have adresse i Bogense.

Disse statslige institutioner flytter ud i landet

4.024 arbejdspladser, herunder 1.824 nye, rykker til provinsen som del af regeringens anden udflytningsrunde.

Her kan du se, hvilke institutioner der flyttes (antal i parentes):

 • Miljøstyrelsen (440)
 • Statsligt gasselskab (188)
 • Patientklagestyrelsen (141)
 • Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) (80)
 • Energitilsynet (78)
 • Danmarks Innovationsfond (46)
 • De Økonomiske Råds sekretariat (33)
 • Lønmodtagernes Garantifond (31)
 • Miljømærkesekretariatet (24)
 • Dansk Sprognævn (15)
 • Lokale- og Anlægsfonden (14)
 • Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd (11)
 • Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (10)
 • Sekretariatet for Studievalg Danmark (4)

Øvrige:

Der etableres en række arbejdspladser, ved at dele af institutioner etableres i nye lokationer eller i forbindelse med eksisterende statslige arbejdspladser uden for hovedstaden:

 • Dele af politiet (125)
 • Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (95)
 • Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration (75)
 • Dele af Banedanmark (60)
 • Dele af Erhvervsstyrelsen (56)
 • Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (40)
 • Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse (28)
 • Dele af Moderniseringsstyrelsen (23)
 • Dele af Statens It (20)
 • Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (18)
 • Dele af Udlændingestyrelsen (15)
 • Dele af Digitaliseringsstyrelsen (13)
 • Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (12)
 • Dele af Nationalt Genom Center (10)
 • Dele af Energinet (10)
 • Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen (6)
 • Øvrige (67)

Kilde: Regeringen

I alt flytter 4.024 statslige arbejdspladser fra hovedstaden, hvoraf de 3.200 allerede har været offentliggjort tidligere.

Derudover oprettes mellem 500 og 1.000 uddannelsespladser uden for København.

Der bliver etableret arbejdspladser og uddannelser i 49 danske byer, oplyser regeringen.

Odense og Aarhus kommer til at få flest af de udflyttede statslige arbejdspladser med henholdsvis 465 og 306 nye stillinger. Efter dem kommer byer som Roskilde, Næstved og Ringkøbing, der alle får over 170 statslige arbejdspladser.

Region Midtjylland er den region, der får tilført flest nye statslige arbejdspladser, mens Region Hovedstaden naturligt nok får færrest.

Hele planen for flytningen af de statslige arbejdspladser og uddannelsespladser kan ses her.

Læs også