Politik

To navne i spil til ny fagforeningskæmpe

Efter længere tids hemmelighedskræmmeri er navnet på en ny hovedorganisation for 1,5 mio. lønmodtagere snart på plads. HO eller FH bliver navnet, når LO og FTF fusionerer til nytår.

13. april blev skæbnedag i fagbevægelsen, da fagforeningerne i hhv. LO og FTF på simultane kongresser i Odense stemte ja til en fusion. LO-formand Lizette Risgaard (tv.) bliver formand, mens FTF-formand Bente Sorgenfrey (th.) bliver 1. næstformand. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

HO eller FH, begge med undertitlen Fagbevægelsens Hovedorganisation, bliver navnet på fusionen mellem LO og FTF.

Det erfarer Finans efter et møde i forretningsudvalget tirsdag. Den endelige beslutning mellem de to varianter træffes på et møde i hovedbestyrelsen i slutningen af oktober.

Forretningsudvalget for den nye hovedorganisation har tirsdag holdt sit første møde med det nye navn på dagsordenen. Det nye navn har været prøvet i bl.a. fokusgrupper for at finde det helt rigtige valg - om hvilket der altså ikke endnu er enighed.

Forud er også gået en proces, hvor de forskellige fagforeningers medlemmer kunne komme med forslag til, hvad deres nye hovedorganisation skulle hedde.

LO er i dag hovedorganisation for 18 fagforeninger med i alt 1 mio. medlemmer blandt ufaglærte og faglærte med 3F, HK, FOA og Dansk Metal som nogle af de helt store forbund. Mens FTF er hovedorganisation for 70 store og små faglige organisationer med i alt knap 500.000 medlemmer med korte og mellemlange videregående uddannelser som f.eks. sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente.

I april vedtog medlemsforbundene i henholdsvis LO og FTF at gå sammen i en fusion. Formålet er at stå stærkere som en samlet fagbevægelse i med- og modspillet med såvel arbejdsgiverne som skiftende regeringer.

Uden for fusion står kun Akademikerne, der har deres hovedorganisation, samt de såkaldte »gule« fagforeninger som f.eks. Kristelig Fagforening.

LO-formand Lizette Risgaard bliver formand for den nye hovedorganisation, mens Bente Sorgenfrey bliver 1. næstformand.

Hovedsædet bliver LO’s nuværende domicil på Islands Brygge i København.

BRANCHENYT
Læs også