Politik

Myndighederne beskyldes for at undergrave den danske sommerhusregel

Antallet af dispensationer fra EU-undtagelsen om, at udlændinge ikke må købe sommerhus i Danmark, er på få år vokset fra 50-70 tilladelser årligt til 308 sidste år.

Den jyske vestkyst var i fokus, da Danmark i 1993 fik sommerhusreglen i EU, der betyder, at udlændinge ikke kan købe sommerhuse. Frygten var, at alt for mange sommerhuse ville blive opkøbt af f.eks. tyskere. Der findes dog dispensationsmuligheder for udlændinge med en særlig tilknytning til Danmark. Arkivfoto: Ernst van Norde

Med information til interesserede sommerhuskøbere på ambassadens hjemmeside og vejledning i, hvordan medlemskab af danske foreninger og ferieophold kan anføres i dispensationsansøgninger, gør danske myndigheder - den danske ambassade i Tyskland og Justitsministeriet - alt for meget for at hjælpe udlændinge til at købe sommerhus på trods af den danske EU-særregel om, at det er forbeholdt danskere.

Sådan kan udlændinge købe sommerhus

Udgangspunktet er, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som heller ikke tidligere har haft bopæl i Danmark i en periode på sammenlagt mindst fem år, ikke kan købe sommerhus i Danmark.

Dog kan man få dispensation fra Civilstyrelsen under Justitsministeriet, hvis man har en særlig tilknytning til Danmark.

Ved dispensationsansøgninger ser myndighederne på:

  • Tidligere ophold i Danmark
  • Særlig familiemæssig tilknytning til Danmark
  • Særlig sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark

Kilde: Civilstyrelsen

Sådan lyder kritikken fra Dansk Folkeparti og Feriehusudlejernes Brancheforening.

»Myndighederne reklamerer nærmest for, hvordan man kan omgå den danske sommerhusregel. De undergraver sommerhusreglen,« siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF).

Han ser med stor bekymring på, at antallet af dispensationer på få år er vokset fra 50-70 årlige tilladelser i årene fra 2002 til 2010 til 308 dispensationer sidste år. Og DF vil nu stille beslutningsforslag om et loft på 20 dispensationer til udlændinge om året.

Skibby afviser, at 308 årlige tilladelser stadig kan betragtes som et beskedent antal, da tallene for antallet af sommerhuse på udenlandske hænder skal lægges sammen år for år.

Dispensationerne går især til tyskere og nordmænd.

Justitsministeriet afviser at være alt for udførlig i sin vejledning. Oplysningerne følger ifølge ministeriet af forvaltningsloven.

Også Feriehusudlejernes Brancheforening er bekymret over stigningen i dispensationer og mener, at myndighederne er alt for hjælpsomme.

Sommerhusreglen
  • Allerede i 1959 indførte Folketinget regler om, at sommerhuse som udgangspunkt ikke kunne købes af udlændige.
  • Den såkaldte erhvervelseslov for sommerhuse var i fokus op til EF-afstemningen i 1972, og da Danmark trådte ind i EF i 1973, var det med en særregel om, at sommerhuse ikke kunne købes af udlændinge.
  • I forbindelse med Maastricht-traktaten i 1992 var sommerhusreglen igen oppe at vende, men den danske sommerhusregel blev skrevet ind i traktaten i form af en særlig protokol.
Kilde: Folketinget.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) deler ikke bekymringen.

»Stigningen i antallet af tilladelser hænger simpelthen sammen med, at der er flere, der søger,« siger han.

Tværtimod understreger han, at regeringen undersøger muligheden for en forsøgsordning, der giver udlændinge lov til at købe sommerhuse i udvalgte områder for at skabe lokal vækst.

BRANCHENYT
Læs også