Serier

Rigsrevisionen åbner for whistleblower-ordning

Bestikkelsessagen i Atea
Foto: Jens Dresling

Rigsrevisionen har åbnet for en whistleblower-ordning efter de seneste års mange skandalesager i staten som Britta Nielsens svindel, refusion af udbytteskat og senest svindel med indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Ordningen er udløst af, at Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at "undersøge statens forretningsgange og interne kontroller med henblik på at undgå statsansattes besvigelser."

- Kender du til svig i staten? Så har du nu en særlig mulighed for at dele din viden med Rigsrevisionen, da vi har åbnet op for en whistleblowerordning.

- Ordningen vil være åben i perioden 2. marts 2020 til 1. maj 2020, hvor du kan indberette formodninger om svig/besvigelser begået af statsansatte på områderne løn, tilskud og indkøb, skriver Rigsrevisionen i en meddelelse om den nye ordning.

Rigsrevisionen er statens uafhængige revisorer. Statsrevisorerne er den politiske revision og består af medlemmer af Folketinget.

Det var Statsrevisorerne, der i december bad Rigsrevisionen om en undersøgelse af statens forretningsgange og kontroller for at undgå svindel.

Det skete, efter at en ny mistanke om svindel var kommet frem i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

- Tilliden til forvaltningen har fået en ordentlig en på sinkadusen. Og vi skal ikke have mange flere af den slags sager, førend tilliden til forvaltningen af borgernes skattekroner fuldstændig eroderer, sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til Jyllands-Posten i december.

12. december anmodede statsrevisorerne officielt Rigsrevisionen om en undersøgelse.

- I 2019 har Rigsrevisionen blandt andet rapporteret om konstateret svig og svindel i forvaltningen af indkøb på vedligeholdelsesområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, svindel med tilskudsmidler på socialområdet og svindel med refusion af udbytteskat.

- På den baggrund anmoder Statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge ministeriers og styrelsers foranstaltninger for at undgå besvigelser udført af ansatte i staten, står der i anmodningen.

Læs også