Serier

Ny aftale: Offentligt ansatte skal afvikle ferie eller afspadsering under hjemsendelse

En ny aftale har defineret de offentligt ansattes vilkår under coronakrisen.

Corona rammer verden
»Er du hjemsendt, fordi du ikke kan varetage dit arbejde, så skal du bidrage,« siger skatteminister Morten Bødskov.

De mange tusinde ansatte i stat, regioner og kommuner, som er hjemsendt på grund af coronakrisen, bliver nu bedt om at holde op til fem dages afspadsering eller ferie i løbet af de kommende uger.

Det er et af hovedpunkterne i en række aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter, som definerer de offentligt ansattes vilkår og rettigheder i hjemsendelsesperioden.

Aftalerne bygger på princippet om at alle skal bidrage for at hjælpe Danmark bedst muligt gennem krisen. Samtidig vil man undgå en enorm feriepukkel på den anden side af epidemien, sagde skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde fredag.

»Med andre ord: Er du hjemsendt, fordi du ikke kan passe dit arbejde, så skal du bidrage. Kan du i en periode ikke varetage dit arbejde, fordi arbejdet tynder ud, så skal du også kunne bidrage,« sagde han.

Aftalen gælder ikke for de sygeplejersker, læger, politifolk, pædagoger i nødpasning og mange andre faggrupper, som knokler under coronakrisen.

Men de øvrige ansatte skal i perioden fra 28. marts til 13. april − om muligt − afvikle frihed svarende til op til fem dage. Afviklingen skal altså ske indenfor det nuværende ferieår, som slutter ved udgangen af april.

Hvis man allerede har opbrugt sin ferie på nuværende tidspunkt eller ikke har afspadsering til gode, skal man ikke bidrage.

Det er op til de enkelte arbejdspladser, at få vagtplanerne til at gå op og vurdere, om- og hvornår det er muligt at afvikle friheden. Det skal ske i dialog mellem ledelse og den enkelte medarbejder, fastslog ministeren.

Der kan anvendes feriedage, særlige feriedage, afspadsering, omsorgsdage og eventuelt aftalte seniordage efter ønske fra medarbejderen, fremgår der af aftalerne.

»Målet med aftalerne er at undgå, at en alt for stor mængde frihed skal afvikles umiddelbart efter krisen, når alle aktiviteter hurtigt skal op i gear igen,« sagde Morten Bødskov.

Aftalernes parter

Aftalen er indgået mellem regeringen og følgende repræsentanter fra det offentlige arbejdsmarked:

Rita Bundgaard, formand for HK Stat og formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Michael Ziegler (K), formand for løn- og personaleudvalget i kommunernes forening, KL.

Mona Striib, formand i fagforbundet FOA og formand for Forhandlingsfællesskabet.

Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland og chefforhandler for Danske Regioner.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet.

Link: Læs aftalen på statens område her.

Der kan dog opstå situationer, hvor nogle ansatte ikke kan nå at afvikle optjent ferie inden ferieåret slutter. Her er aftaleparterne enige om at »finde en løsning« på den udfordring, forsikrede Morten Bødskov.

Formand for HK Stat, Rita Bundgaard, som også er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) takkede parterne for en konstruktiv aftale.

»Med denne aftale giver alle et bidrag til at få samfundet til at fungere under denne ulykkelige sundheds- og samfundskrise,« sagde hun.


På arbejdsgiversiden sagde Michael Ziegler (K), der er formand for løn- og personaleudvalget i kommunernes forening, KL, at der venter en stor opgavepukkel på den anden side af epidemien.

»Der bliver ikke tid til at puste ud i ro og mag og få afviklet ferie og afspadseringspukler. Vi kommer til at stå med et stort opgaveefterslæb, og det er afgørende, at vi har medarbejdere klar til at løse de opgaver, når den tid kommer.«

»Derfor er denne aftale meget værdifuld,« tilføjede Ziegler.

Mange hjemsendte har kunnet fortsætte deres arbejde fra ”hjemmekontoret”, men opgaverne kan være ved at løbe ud. Og mange har allerede planlagt eller afholdt ferie/afspadsering, påpegede FOA-formand Mona Striib fra Forhandlingsfællesskabet.

»Derfor er vi glade for, at man også tæller allerede opbrugt frihed i perioden helt tilbage fra 13. marts med,« sagde hun.

Hjemsendt med fuld løn

13. marts blev alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, hjemsendt i to uger med fuld løn. Siden er hjemsendelsen blevet forlænget til og med den 13. april − altså lige efter påske. Men perioden kan blive forlænget igen, hvis coronakrisen kræver det.

Hvis nedlukningerne af samfundet ender med at strække sig helt ind i maj, er det en ny situation, som vil kræve en ny drøftelse, fremgik det af pressemødet.

Regeringen har tidligere fået kritik for ikke at opfordre de hjemsendte offentligt ansatte til at afspadsere eller afvikle ferie - dét var nemlig budskabet til de private ansatte på et pressemøde 11. marts.

»Alle private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at flest muligt af jeres medarbejdere arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie,« sagde statsminister Mette Frederiksen.

Den kommunale sektor i Danmark har omkring 500.000 ansatte. KL skønner, at omkring 200.000 er fysisk til stede på deres arbejde trods nedlukningerne. I staten skønnes det, at 170.000 ansatte fortsat varetager deres arbejdsopgaver.

BRANCHENYT
Læs også