Politik

Enhedslisten freder Heunicke trods ny afsløring i minksagen

Sundhedsministeren kendte til mulig trussel mod en fremtidig vaccine mindst lige så længe som fødevareminister Mogens Jensen. Enhedslisten afviser at vælte ham, men udelukker ikke kritik.

Sundhedsminister Magnus Heunicke skal i samråd for at forklare, hvorfor han ikke straks orienterede Folketinget, da han den 22. september blev orienteret om Statens Serum Instituts bekymring for, at virusmutationer i mink kunne påvirke en kommende vaccine. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Enhedslisten placerer nu sundhedsminister Magnus Heunicke på kogepladen i minksagen, men støttepartiet afviser at skrue helt op for blusset.

Det sker, efter at dagbladet Information har afdækket, at også Magnus Heunicke undlod at informere Folketinget, selv om han sad på samme oplysninger om, at virusmutationer i mink kunne udgøre en mulig trussel mod en fremtidig covid-19-vaccine, mindst lige så længe som forhenværende fødevareminister Mogens Jensen.

Mogens Jensen måtte træde tilbage som minister i sidste uge, da han ikke længere havde et flertal bag sig i Folketinget pga. sin ageren i sagen om aflivningen af de danske mink.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund (EL), afviser dog, at Magnus Heunicke skal lide samme skæbne.

»Der er den helt væsentlige forskel, at handlepligten i denne sag lå hos fødevareministeren. Det var ham, der havde ansvaret for minksituationen og havde muligheden for at indføre restriktioner for minkerhvervet,« begrunder han.

Og han uddyber:

»Vores kritik af Heunicke går på, at han ikke sikrede, at den advarsel, han fik (fra SSI, red.) blev givet videre til Folketinget og til covid-19-følgegruppen. Vores kritik af Mogens Jensen gik både på, at han ikke orienterede om advarslerne, og heller ikke handlede på dem i tide. Det var ham (Mogens Jensen, red.), der havde handlepligten i forhold til minksituationen.«

Fakta: Hvad vidste Heunicke

Siden i sommer har det været kendt, at covid-19 virus kunne mutere i forbindelse med smitte i mink. Det blev Folketingets partier første gang orienteret skriftligt om den 6. juli.

Men først i september »konkretiserede« Statens Serum Institut (SSI), at mutationerne kunne udgøre en potentiel fare for folkesundheden og en kommende vaccine, oplyser Sundhedsministeriet.

Det skete i et notat, som Sundhedsministeriet modtog 21. september.

Sundhedsminister Magnus Heunicke blev orienteret om dette den 22. september, oplyser ministeriet.

I notatet på to sider, skrev SSI, at der var fundet to nye minkvarianter af virus, som havde fundet vej til mennesker.

De varianter vakte særlig opmærksomhed, fordi de »findes i et område af virusgenomet, der koder for det protein (spike), som virus bruger til at inficere kroppens celler med«.

»Der er derfor en teoretisk mulighed for at effekten af spike-baserede covid-19-vacciner kan være påvirket, når der sker ændringer i denne del af arvematerialet.«

Afslutningsvist skrev SSI, at den »fortsatte udvikling af virus i mink med flere og flere mutationer i spikeproteinet og spredning ved videresmitte til mennesker i Danmark, kan [...] udgøre en potentiel fare for folkesundheden.«

Samme dag, som Magnus Heunicke blev orienteret, modtog Sundhedsministeriet ifølge Information et referat fra et møde mellem SSI, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Det er uklart, om referatet nåede op til ministeren.

Men her fremgik det, at der var »enighed om, at situationen er meget bekymrende, og der skal arbejdes på en håndtering hurtigst muligt«.

Bekymringen skyldtes bl.a. »mutationer af virus, som pga. mulig vaccineresistens kan være et stort folkesundhedsmæssigt problem.«

»SSI understreger at det at slå minkbesætninger ned ikke kun handler om smitte mellem minkfarme, men også er af stor betydning for muligheden for, at virus kan mutere og blive resistent over for vacciner og dermed blive et stort folkesundhedsmæssigt problem«, fremgår det af referatet, som ministeriet modtog.

Den 1. oktober besluttede regeringen, at coronasyge mink igen skulle aflives sammen med mink inden for 7,8 km-zoner rundt om de smittede besætninger.

Aflivningerne gik i gang igen den 8. oktober.

Første ca. to uger efter SSI-notatet blev ordførere fra Folketingets partier på et møde informeret om den mulige trussel mod vaccinen. Det er uklart, om dette skete 7. eller 9. oktober.

Kilder: Information, Sundhedsministeriet, SSI og Fødevareministeriets redegørelse

Fortsat tillid

Ifølge et svar fra Sundhedsministeriet blev Magnus Heunicke den 22. september personligt orienteret om, at mutationer i coronavirus hos mink potentielt kunne påvirke en kommende vaccine. Det skete i et notat fra Statens Serum Institut.

Men først ca. to uger senere – enten den 7. eller den 9. oktober – blev sundhedsordførere i Folketinget informeret om risikoen.

Peder Hvelplund har nu kaldt Magnus Heunicke i samråd for at ministeren skal forklare sig. Enhedslisten har dog fortsat tillid til Heunicke:

»Ja, det har vi. Der er ingen tvivl om, at ansvaret for at handle i denne sag lå hos fødevareministeren. Men sundhedsministeren har en forpligtigelse til at viderebringe de oplysninger, han får, til os.«

Så det burde han have gjort?

»Ja.«

Hvorfor er det kun Mogens Jensens ansvar at handle?

»Det er hans ressortområde. Jeg rejste adskillige gange spørgsmål i følgegruppen tilbage i august og september om minkproblematikken, og hver gang var svaret, at det ligger ikke hos Sundhedsministeriet, men hos Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet. Så der er en fuldstændig klar afgrænsning.«

Men er den afgrænsning så klar? Det er jo SSI under Sundhedsministeriet, der kommer med advarslen. Og det handler om en vaccine, som vel er et sundhedsanliggende?

»Jeg synes, afgrænsningen er temmelig klar. Advarslen fra SSI går på virusmutationer i mink, og at det er minkreservoiret, der udgør problemet. Derfor er det helt åbenlyst, at det er Fødevarestyrelsen, der har ansvar for at reagere på det.«

Også selv om sagen kunne få sundhedsmæssige konsekvenser?

»Ja, det har der aldrig været tvivl om.«

Du har sagt følgende om Mogens Jensen: ”Det er selvfølgelig fuldstændig afgørende, at hvis der lander så afgørende og så alarmerende meldinger på en ministers bord, så skal der selvfølgelig reageres i forhold til det.” Hvorfor er det anderledes for Magnus Heunicke?

»Det var Mogens Jensen, der havde muligheden for at reagere i forhold til mink. Han var – så at sige – minister for mink. Magnus Heunicke skulle selvfølgelig have informeret følgegruppen, men ansvaret for at handle og reagere på advarslen, det lå hos den ansvarlige minister, som var Mogens Jensen.«

Hvilken konsekvens skal det have for Magnus Heunicke, at han ikke informerede jer straks?

»Nu har vi kaldt ham i samråd for at høre hans forklaring. Efterfølgende må vi tage stilling til, om det kan føre til en kritik af ham.«

Også De Radikale ser frem til sundhedsministerens forklaring.

»Jeg har hele tiden sagt, at åbenhed og transparens er helt afgørende. Hvis regeringen har haft en viden, den ikke har delt, vil jeg gerne vide hvorfor. Det giver sig selv, at vigtige oplysninger skal gå videre,« siger sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R).

Fralægger sig ansvar

Det har ikke været muligt at få et interview med Magnus Heunicke. Han skriver i en kommentar, at indsatsen for at aflive smittede minkbesætninger og mink i de omkringliggende 7,8 km-zoner var »forankret« i Miljø- og Fødevareministeriet.

»Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet haft til opgave at orientere partierne om beslutningen og baggrunden herfor,« skriver Heunicke.

Han oplyser også, at den 1. oktober på dagen hvor Mogens Jensen præsenterede en ny strategi om, at alle smittede mink og mink inden for sikkerhedszonerne skulle aflives drøftede Sundhedsministeriet og det daværende Miljø- og Fødevareministeriet, hvordan partiernes ordførere skulle orienteres om baggrunden for beslutningen.

»Det bliver besluttet, at Miljø- og Fødevareministeriet skal orientere ordførerne. Sundheds- og Ældreministeriet leverer kontaktinfo på medlemmerne af følgegruppen,« skriver Magnus Heunicke.

Han tilføjer, at regeringen løbende har været i kontakt med ordførerne fra Folketingets partier om mutationer i mink.

»Min interesse har hele vejen igennem været, at regeringen gennem de relevante ressortområder inddrager og informerer partierne mest muligt.«

BRANCHENYT
Læs også