Serier

Du kan få dine sidste feriepenge til april - få overblikket over aftalen på 2 minutter

Ultimo marts vil danskernes resterende to ugers ekstra feriepenge kunne komme til udbetaling.

Corona rammer verden
De sidste to uger af danskernes indefrosne feriepenge kommer nu til udbetaling. Pengene kan bruges på alt mellem himmel og jord, men regeringen håber, at de bliver omsat til hjemligt forbrug i løbet af foråret. Arkivfoto

Striden om de sidste to uger af danskernes indefrosne feriepenge er løst. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er enige om, at de sidste to ugers penge også skal udbetales for at sparke gang i økonomien.

Denne gang kommer pengene til udbetaling ved udgangen af marts. I alt vil danskerne kunne få udbetalt godt 45 mia. kr. Der skal dog svares indkomstskat af pengene, så efter skat er beløbet cirka 24 mia. kr.

De første tre ugers indefrosne feriepenge blev frigivet i oktober.

Feriepengene er del af en samlet stimuluspakke, der også indeholder yderligere hjælp til danske eksportvirksomheder og en reserve til forlængelse af hjælpepakker til erhvervslivet.

Finans giver dig her overblikket over aftalen:

Feriepenge

I forbindelse med overgangen til en ny ferielov og en ny måde at optjene feriepenge på, skulle danskerne oprindeligt have haft indefrosset et beløb svarende til fem ugers ekstra feriepenge i en ny stor fond hos LD Fonde på i alt godt 100 mia. kr.

Pengene skulle have været udbetalt, når den enkelte gik på pension, men Folketinget besluttede tidligere i år at udbetale de første tre ugers feriepenge i dette efterår for at stimulere dansk økonomi.

Siden har regeringen været under pres for også at udbetale de sidste to ugers indefrosne feriepenge. Regeringen har dog holdt på, at pengene først formelt skulle optjenes og indberettes af arbejdsgiverne, og at pengene derfor først kunne komme til udbetaling i foråret 2021.

Det kommer pengene nu ultimo marts.

Eksport

Partierne afsætter cirka 1,7 mia. kr. til eksportvirksomhederne i perioden 2021-2023. Det svarer til 575 mio. kr. om året.

Midlerne skal gå til:

  • eksportfremme og -rådgivning og til en styrket indsats fra myndighedernes side for at hjælpe virksomhederne
  • udvikling af en ny life science strategi
  • styrket finansiering med større risikovillighed hos eksportkreditfonden (EKF) og flere grønne eksportprojekter
  • en reserve til finansiering af yderligere ønsker fra eksporterhvervene

Den største del af pengene, 275 mio. kr. årligt, går til EKF.

Forlængelse af hjælpepakker

Partierne er enige om at afsætte 2,3 mia. kr. til at kunne forlænge de hjælpepakker til erhvervslivet, der ellers udløber med udgangen af januar 2021, med yderligere en måned, hvis udviklingen med coronasmitte gør det nødvendigt at forlænge de sundhedsmæssige restriktioner.

Finansiering

Pengene kommer fra finansminister Nicolai Wammens såkaldte krigskasse på godt 9,2 mia. kr. Det er penge, som regeringen har reserveret til sundhedsmæssige og økonomiske tiltag som følge af coronakrisen. I tillæg hertil forventer regeringen at få del i EU’s genopretningsfond.

Beskæftigelsesvirkning

Formålet med pakken er at øge beskæftigelsen.

Frigivelsen af feriepengene ventes isoleret set at øge beskæftigelsen med 4.700 personer næste år og 3.200 personer i 2022, mens den samlede effekt af stimuluspakken ifølge Finansministeriet er 6.500 personer i 2021 og 4.100 personer i 2022.

Læs også
Top job