Serier

Sådan forslår regeringen at håndtere døde mink i massegrave i Jylland

Fødevareminister Rasmus Prehn har fredag fået sine embedsmænds svar på, hvad man kan stille op med de tusinder af nedgravede døde mink i Midt- og Vestjylland. Orienteringen rummer et gevaldigt benspænd.

Corona rammer verden
I Midt- og Vestjylland har myndighederne etableret massegrave til millioner af aflivede mink. Det har skabt både vrede, frustration og frygt for fremtidens drikkevand samt skader på naturen.  Arkivfoto: Casper Dalhoff

Hvad skal man stille op med de tonsvis af døde mink, der lige nu er i gang med at rådne op i stribevis af massegrave på Forsvarets arealer i Jylland?

Det er flere uger siden, minkene blev gravet ned, og stort set lige så længe har der været protester mod, at de havnede der i første omgang - og krav om at grave dem op igen.

Fredag har fødevareminister Rasmus Prehn så fået et beslutningsgrundlag fra sine embedsmænd, der har arbejdet på en løsning.

Det er en spand koldt vand i hovedet.

Rasmus Prehn, fødevareminister, om VVM-krav.

Ministeriet er nået frem til tre modeller. Den hurtigste går ud på at grave minkene op og brænde dem af som klinisk risikoaffald med det samme. Det vil ifølge ministeriet tage 3,5 måned at afslutte, fra man går i gang.

En anden model går ud på at etablere et mellemdepot for minkene, placere dem der, og efterfølgende brænde minkene først som klinisk risikoaffald eller derefter som almindeligt affald. Denne model vil tage over et halvt år i alt, men har den fordel, at man med det samme graver minkene op og placere i eksempelvis aflukkede gylletanke.

Det sidste forslag er at lade minkene ligge i jorden, til de vurderes ikke at være giftige længere, hvorefter de kan blive brændt som almindeligt affald. Denne model vurderes også at tage over et halvt år.

Der er dog et alvorligt benspænd ved alle løsningsmodellerne.

For det kræver i udgangspunktet en VVM-undersøgelse at gå i gang med løsningerne. Sådan en kan tage 6-12 måneder at gennemføre. Ministeriet er dog ved at undersøge, om VVM kan laves parallelt med, at man går i gang.

»Det er en spand koldt vand i hovedet,« lyder reaktionen fra fødevareminister Rasmus Prehn på VVM-kravet.

Prehn udtaler samtidig, at han netop vil arbejde på en hurtigere løsning.

»Det viser dybest set, hvor fjernt embedsværket er fra den virkelighed, vi oplever med minkgravene. Man lavede en særbekendtgørelse om hurtigt at grave de her mink ned uden den sædvanlige miljøvurdering fra kommunen. Men når de skal op igen, så skal vi køre efter den sædvanlige proces. Det giver overhovedet ingen mening,« har Holstebros borgmester H.C. Østerby (S) tidligere udtalt til Jyllands-Posten om VVM-kravet.

En del af gravene ligger i hans kommune.

Det skal nu forhandles blandt Folketingets partier, hvilken model der bliver løsningen. Der er i forvejen politisk flertal for, at minkene på en eller anden hvis skal op af jorden.

4. december afleverede De Nationale Geologiske Undersøgelser (Geus) og DTU i en rapport til Miljøstyrelsen om de potentielle miljøkonsekvenser ved de omstridte minkgrave. Her lød konklusionen, at regnvand, der falder over gravene, vil nå grundvandet nedenunder indenfor 3-10 måneder, hvis der ikke gøres noget inden.

BRANCHENYT
Læs også