Serier

Festgæster og fodboldfans kan tvinges i isolation

Med en ny epidemilov vil hele grupper eller forsamlinger kunne pålægges at lade sig undersøge eller isolere. Det er »hardcore«, siger en professor.

Corona rammer verden
Sundhedsminister Magnus Heunicke har fastslået, at borgernes rettigheder styrkes i den nye epidemilov, men på i hvert fald ét punkt får myndighederne mere magt over borgerne i kampen mod fremtidige sygdomsudbrud. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix.

Uden større debat i offentligheden er regeringen ved at få en helt ny beføjelse med den epidemilov, der tirsdag skal behandles for første gang i Folketinget.

Som noget nyt vil det blive muligt at pålægge hele grupper eller forsamlinger af borgere at lade sig teste eller isolere, hvis de har opholdt sig et sted eller været til et arrangement, hvor der er konstateret smitte. En overtrædelse kan straffes med bøde. I dag kan den slags indgreb alene iværksættes over for enkeltpersoner.

Det er en rimelig hardcore bestemmelse.

Kristian Lauta, juraprofessor ved Københavns Universitet

I regeringens lovforslag nævnes eksempelvis koncerter, bryllupper, sportsarrangementer, skoler og virksomheder, hvor der er konstateret smitte. Her fremgår også, at indgrebet kan iværksættes, selv om myndighederne ikke ved præcist, hvem der deltog ved f.eks. en stor koncert.

Netop derfor har Institut for Menneskerettigheder »meget vanskeligt« ved at se, hvordan et påbud om test eller isolation for en større gruppe kan håndhæves, og derfor er det »problematisk« at koble forslaget med en mulig bødestraf.

»Det kan blive ret tilfældigt, hvem man opdager ikke følger reglerne,« siger specialkonsulent Mikkel Laursen.

Ny epidemilov

Da coronakrisen ramte i foråret 2020, vedtog Folketinget en række hastelove, der gav regeringen vide beføjelser til at indskrænke borgernes frihedsrettigheder for at bekæmpe epidemien – f.eks. nedlukninger og forsamlingsforbud.

I efteråret offentliggjorde regeringen et første udkast til en ny epidemilov, der skulle erstatte hastelovene og være rammen for bekæmpelsen af fremtidige epidemier.

Udkastet blev dog trukket tilbage efter massiv faglig og politisk kritik. Særligt udskældt var det, at regeringen selv kunne iværksætte tvangsindgreb uden at spørge Folketinget.

Et bredt politisk flertal blev før jul enig om principperne for en ny epidemilov, hvilket bl.a. sikrede Folketinget mere kontrol med de restriktioner, som en regering kan indføre.

Lovudkastet har netop været i høring og førstebehandles i Folketinget tirsdag.

Kristian Lauta, juraprofessor ved Københavns Universitet, efterlyser en større offentlig debat om den nye epidemilov, der skal træde i kraft allerede den 1. marts.

»Der er foruroligende stille om denne lov, som generelt indeholder ret indgribende tiltag, og som nu også vil gøre det muligt at pålægge potentielt tusindvis af mennesker at isolere sig. Det er en rimelig hardcore bestemmelse,« siger han.

I bemærkningerne til den nye lov understreges, at det altid skal overvejes, om det er nok at opfordre folk til at lade sig teste eller isolere frivilligt. Regeringen skal også forelægge indgrebet for et udvalg i Folketinget, før det kan sættes i gang, ligesom en ny epidemikommission skal tage stilling til det.

Det har ikke været muligt at få et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke.

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, er åben for at justere forslaget og f.eks. se på, om et indgreb mod en gruppe automatisk skal prøves ved en domstol:

»Der kan sagtens være noget, vi har overset. Det er ret afgørende, at vi rammer rigtigt og indfører de rette kontrolmekanismer, så det ikke kan blive misbrugt.«

BRANCHENYT
Læs også