Serier

Ny aftale på plads: Regeringen forlænger og udvider hjælpepakker med 9,5 mia. kr.

Erhvervsminister Simon Kollerup præsenterede tirsdag en ny politisk aftale om udvidelse af regeringens hjælpepakker.

Corona rammer verden
Mandag meldte Simon Kollerup, at han var tilbage som erhvervsminister efter en måneds sygeorlov. Akrivfoto: Jens Dresling

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der sikrer yderligere støtte under den fortsatte coronanedlukning til selvstændige, virksomheder og lønmodtagere.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup på et pressemøde tirsdag.

»Jeg er glad for, at vi i dag kan præsentere yderligere tiltag og hjælp for godt 9,5 mia. kr. til dansk erhvervsliv og særligt selvstændige og deres ansatte. Vi hungrer alle efter at kunne stå i den lokale tøjbutik og prøve tøjet på, spise en middag på en restaurant eller generelt bare ses i større selskaber. Men der er vi desværre ikke endnu,« lyder det fra erhvervsministeren.

Aftalen betyder, at ordningen for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte.

For at modtage den forhøjede kompensationssats er det dog et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, den selvstændige modtager den forhøjede kompensationssats.

Forhøjelsen sker i takt med, at regeringen har meddelt, at de nuværende restriktioner, der bl.a. betyder, at store dele af dansk erhvervsliv skal holde tvangslukket, forlænges til foreløbig den 28. februar i år.

Ud over den øgede lønkompensation til selvstændige sænker regeringen med den nye aftale kravet for, hvor stor en omsætning selvstændige skal have for at få del i regeringens hjælpepakker fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden.

Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020.

Derved bliver det altså muligt for selvstændige at søge kompensationsordningerne bagudrettet.

»For små selvstændige er det afgørende, at de kan få en passende kompensation som alle andre. Når man som selvstændig starter egen virksomhed, løber man en ekstra stor risiko. Derfor er det godt og tiltrængt, at de selvstændige endelig får en fair og en ligeværdig behandling, så de får det samme i kompensation som lønmodtagere. Det giver ikke mening, at loftet for en lønmodtager har været 30.000 kr. og for en selvstændig kun 23.000 kr.,« siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Også Ledernes Hovedorganisation, SMV Danmark og Dansk Erhverv er positive over for aftalen.

Organisationerne efterlyser fortsat en mere klar plan for genåbningen af samfundet i takt med, at antallet af smittede med coronavirus falder.

Derudover mener Ledernes Hovedorganisation, der har 10.000 selvstændige som medlemmer i organisationen Virksom, at det er en mangel i aftalen, at der ikke er indgået aftale om en låneordning for de forestående momsbetalinger.

»Det har regeringen ellers foreslået. Vi nærmer os med hastige skridt den 1. marts, hvor momsbetalingerne skal falde, så det ville være rart for både de selvstændige og virksomhedslederne snart at kunne få ro i maven, « siger Niklas Praefke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation.

SMV Danmark mener ligeledes, at der er behov for yderligere kompensation.

»Krisen og kompensationspakker, der ikke dækker 100 pct., har efterladt et kæmpe hul i de selvstændiges kasser. Der er fortsat behov for kompensation, der dækker en større del af udgifterne – bl.a. til løn. Men det er glædeligt, at politikerne nu indser, at de selvstændige ikke er blevet behandlet ligeværdigt med lønmodtagerne,« siger Jakob Brandt.

Allerede fredag kom det frem, at et politisk flertal uden om regeringen var enige om, at den økonomiske hjælp til selvstændige skal sidestilles med lønkompensation til lønmodtagere.

Både Venstre og Radikale Venstre har den seneste tid presset på for at sidestille det private og offentlige i regeringens kompensationsordninger, hvilket er sket med den seneste aftale.

Med i aftalen er foruden regeringen Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet.

Ud over den økonomiske støtte til selvstændige er der i aftalen afsat 175 mio. kr. til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger for danske virksomheder.

Ligesom der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere virksomheder, som har »sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned«.

Det gælder eksempelvis juleøl, som det ikke lykkedes virksomheden at få solgt.

Loftet for ordningen er på 200.000 kr. pr. virksomhed.

Aftalen forlænger desuden lønmodtagernes ret til sygedagpenge med to måneder og fastholder suspensionen af 225-timers reglen og dagpengeforbruget til og med den 30. april 2020.

Simon Kollerup meddelte mandag, at han var tilbage som erhvervsminister efter en måneds sygeorlov.

Siden den 8. januar i år har klima-, energi- forsyningsminister, Dan Jørgensen, været fungerende erhvervsminister.

I den forbindelse har han udtalt, at genåbningen af Danmark kommer til at ske gradvist og faseopdelt, og at tiden ikke er til genåbning på nuværende tidspunkt.

BRANCHENYT
Læs også