Serier

Sundhedsstyrelsen: Læger kan ordinere vaccinen fra Astrazeneca

Det vil ikke have nogen større betydning for kontrollen med covid-19, hvis det gøres muligt frivilligt at modtage Astrazeneca-vaccinen, vurderer Sundhedsstyrelsen.

Corona rammer verden
Vaccinen fra Astrazeneca er taget ud af det danske vaccinationsprogram. Foto: Yves Herman/Reuters

Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet et notat, hvori den beskriver rammerne for, hvordan vaccinen fra Astrazeneca kan uddeles til de danskere, der frivilligt ønsker det.

I notatet skriver Sundhedsstyrelsen, at »rammerne for et evt. tilbud hvor borgere, der måtte ønske det, kan vælge at blive vaccineret med Vaxzevria® (Astrazeneca-vaccinen red.) bør være tilrettelagt således, at der kan sikres tilstrækkeligt ordinationsgrundlag, information og indhentelse af samtykke.

Dette bør ske ved individuel lægelig konsultation, og informationssamtale bør således ikke delegeres, mens selve vaccinationen godt kan delegeres til medhjælp af en ordinerende læge.

Citat fra Sundhedsstyrelsens notat

»Dette bør ske ved individuel lægelig konsultation, og informationssamtale bør således ikke delegeres, mens selve vaccinationen godt kan delegeres til medhjælp af en ordinerende læge,« står der.

Astrazeneca-vaccinen er blevet taget ud af det danske vaccinationsprogram efter, at vaccinen er sat i forbindelse med sjældne blodpropper både herhjemme og i udlandet.

Sundhedsstyrelsen understreger derfor i notatet, at en læge grundigt skal informere om risici og være særligt forpligtet til at oplyse, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler vaccination med denne vaccine.

Samlet set vurderer Sundhedsstyrelsen, at der er mulighed for at etablere et tilbud hvor borgere, der måtte ønske det, kan vælge at blive vaccineret med vaccinen fra Astrazeneca uden for massevaccinationsprogrammet ved konkret og individuel lægelig ordination.

»Der er dog adskillige forhold, som kræver afklaring før et sådant tilbud kan være etableret, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at dette vil tage flere uger,« skriver styrelsen.

Derfor forventer styrelsen ikke, at en ordning med vaccinen til frivillige vil have større betydning for kontrollen med covid-19-epidemien.

Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin er skeptisk overfor Sundhedsstyrelsens notat.

»Det ser ud som om, at der følger et betydeligt ansvar og et betydeligt arbejde med at skulle rådgive, udføre og følge op på vaccinationerne. Og så pålægges der os en individuel risikovurdering, som nærmest er umulig at lave. Vi har ikke noget at gå efter. Det er jeg ikke sikker på, at ret mange læger har lyst til at deltage i,« siger Anders Beich.

Han forudser, at der vil komme en strøm af henvendelser til lægerne, alene på baggrund af notatet, og derfor kunne Anders Beich godt have ønsket sig, at det var blevet diskuteret forud med de praktiserende læger.

Anders Beich vurderer som Sundhedsstyrelsen, at der ikke vil være nogen synderlig sundhedsmæssig gevinst i forhold til epidemikontrol ved at uddele Astrazenecavacciner til dem, der frivilligt ønsker det. Han kalder notatet for »en halv plan.«

Han understreger, at den sundhedsfaglige følgegruppe, der rådgiver Sundhedsstyrelsen, og som han er med i, ikke har rådgivet styrelsen under udarbejdelsen af notatet.

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at kommentere notatet.


BRANCHENYT
Læs også