Politik

Målinger viser giftrester i mere end halvdelen af danske vandboringer

Fem store vandselskaber har gjort Miljøministeriet opmærksom på, at der er rester af sprøjtegifte i mellem 50 og 90 pct. af drikkevandet i de store byområder.

Der bliver fundet stadig flere sprøjtegifte i vores drikkevand. Ny målinger viser gift i mere end hver anden måling. Her er det et billede fra Hjørring, hvor man allerede er i gang med at rense vandet for giftstoffer. Arkivfoto: René Schütze

I de store byområder finder man nu så mange rester af sprøjtegifte, at der er bekymring for, om man fremover kan skaffe tilstrækkeligt med drikkevand, der overholder grænseværdierne.

Vi kan ikke bare bore ned et nyt sted og pumpe rent vand op, fordi vi finder giftrester overalt. Vi ser ind i en verden, hvor vi langt hen af vejen må til at rense vandet.

Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef, Novafos

For godt tre måneder siden skrev fem af de største vandselskaber sammen med DTU et brev til Miljøministeriet, hvor man bl.a. oplyste, at »hos de største forsyninger, f.eks. Hofor, Novafos og Vandcenter Syd, indeholder 50-90 pct. af det drikkevand, der leveres til forbrugerne, spor af pesticider«.

Hofor og Novafos leverer vand til hovedstadsområdet, mens Vandcenter Syd leverer til Odense-området.

Samtidig viser et udtræk fra den statslige database over vandprøver fra hele landet, som Danmarks Naturfredningsforening har fået lavet, at andelen af aktive drikkevandsboringer med indhold af sprøjtegifte på fire år er gået fra at udgøre 25 pct. til over 50 pct.

Hos Novafos er vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt bekymret:

»Vi er presset og meget sårbare og kan blive nødt til at lukke boringer eller hele vandværker. Men vi kan ikke bare bore ned et nyt sted og pumpe rent vand op, fordi vi finder giftrester overalt. Vi ser ind i en verden, hvor vi langt hen ad vejen må til at rense vandet,« siger Bo Lindhardt.

I de store vandselskabers forening, Danva, deler seniorkonsulent Claus Vangsgård bekymringen.

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU, der var med til at skrive brevet til Miljøministeriet, tør ikke sætte tal på, hvor stor faren er ved at drikke vand med pesticidrester i. Men han frygter, at nogle vandværker kan få problemer med at skaffe nok rent vand ved blot et simpelt uheld med en ”ren” vandboring. Det skyldes, at vandværkerne blander vand med for mange sprøjtegifte i med ”rent” vand – for at komme under grænseværdierne.

Miljøminister Lea Wermelin mener, at det store antal fund af giftrester er bekymrende:

»Det viser med al tydelighed, at der er behov for at styrke kontrollen og beskyttelsen af vores drikkevand,« siger hun i et skriftligt svar.

BRANCHENYT
Læs også