Politik

Venstre om »udansk« forbud: »Sov vi i timen? Muligvis. Men vi vågnede«

Regeringen ville indføre opholdsforbud, der ramte alle, men blev stemt ned i Folketinget. Nu strides parterne om, hvem der tager fejl.

Jan E. Jørgensen - medlem af Retsudvalget for Venstre - rystede på hovedet over regeringens forslag, som Venstre dog oprindeligt støttede. 
Arkivfoto: Jens Dresling

En særpræget politisk proces er slut, og bundlinjen er, at regeringen endte med at komme i mindretral.

Torsdag har et politisk flertal endegyldigt forkastet regeringens forslag om at indføre såkaldte »tryghedsskabende opholdsforbud« i det offentlige rum.

Det er blot fjerde gang på 10 år, at et lovforslag fra en siddende regering forkastes, så sagen er ganske usædvanlig.

Forslaget ville have givet politiet mulighed for at indføre generelle forbud mod at opholde sig på f.eks. et torv eller en S-togsstation, hvis der var problemer med utryghedsskabende grupper. Eksempelvis rockere eller bander.

Opholdsforbud

Regeringen havde foreslået at give politiet mulighed for at udstede et opholdsforbud, der vil afskære borgere fra at opholde sig på f.eks. et torv eller en S-togsstation. Borgere måtte stadig gerne gå igennem området, men måtte ikke tage ophold der.

Straffen for at overtræde forbuddet skulle være en bøde på 10.000 kr. første gang. Gentagelser skulle føre til fængsel.

Et flertal mente, at det var et indgreb i danskernes frihedsrettigheder. I stedet skulle Folketinget torsdag stemme om et ændret opholdsforbud, der kunne udstedes til personer eller grupper af personer, der har skabt utryghed.

Dette forbud, som var foreslået af Venstre, kunne udstedes for en periode på op til tre måneder.

Ingen af forslagene opnåede flertal: Både regeringens lovforslag og Venstres ændringsforslag blev forkastet.

Der er altså ikke vedtaget noget som helst nyt opholdsforbud.

Opholdsforbuddet var et kernepunkt i regeringens såkaldte tryghedspakke, som første gang blev lanceret af statsminister Mette Frederiksen i talen ved Folketingets åbning sidste år.

Så langt så godt.

Ville ramme almindelige borgere

Oprindeligt støttede Venstre og de borgerlige partier – dog ikke Liberal Alliance – forslaget, men undervejs i lovbehandlingen skete der noget.

Venstre opdagede, at regeringens forbud ville gælde alle folk i området – også helt almindelige borgere.

Folk måtte gerne færdes hen over torvet eller på stationen, men hvis de slog sig ned, kunne de blive straffet. Det samme ville gælde bøllerne og banditterne, der skabte utrygheden.

Ifølge Venstre og flere andre partier giver det absolut ingen mening, at man vil give borgerne tryghed i byrummet ved at forbyde dem at opholde sig bestemte steder. Det ville ligefrem være »udansk« at lukke en hel park, fordi nogle enkelte rockere eller bandemedlemmer ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, indvendte Jan E. Jørgensen (V) under debatten torsdag.

Lad mig sige det ligeud. Jeg synes, at Venstre svigter danskernes tryghed.

Mette Frederiksen (S), statsminister

»Alle må kunne indse, at det er en fuldstændig skør løsning, hvor man rammer de forkerte,« sagde han fra talerstolen.

Derfor trak Venstre støtten tilbage. Partiet »vågnede«, som Jan E. Jørgensen formulerede det:

»Er vi nogen, der sov i timen, da regeringens lovforslag blev fremlagt og vi skulle gennemgå det? Muligvis, ja, lad os bare sige det,« sagde han fortsatte:

»Men vi vågnede. Det er dét, der adskiller os fra Socialdemokratiet. For Socialdemokratiet sover videre.«

Forinden var det lykkedes Venstre – takket være De Radikales stemmer – at samle flertal for, at Folketinget skulle stemme om et ændret og smallere opholdsforbud, der kun ville gælde de personer eller grupper, der har skabte utrygheden.

Dermed blev regeringens oprindelige, brede forbud forkastet og afgik ved døden.

Sagen fik onsdag aften statsminister Mette Frederiksen til at gå hårdt til angreb på Venstre.

»Lad mig sige det ligeud. Jeg synes, at Venstre svigter danskernes tryghed,« sagde Mette Frederiksen under Folketingets afslutningsdebat.

Status quo

Justitsministeriets vurdering er, at Venstres ændringsforslag – det målrettede opholdsforbud, der kun rammer de utryghedsskabende personer – ikke adskiller sig væsentligt fra dét, som politiet allerede kan i dag, hvor politiet kan bortvise specifikke grupper fra områder.

Venstre-forslaget er derfor »status quo« og tilmed lovsjusk, mener Socialdemokratiet, som stemte imod.

»I laver et ændringsforslag, der er status quo. Når røgen har lagt sig, er det dét, der står tilbage,« sagde retsordfører Jeppe Bruus (S).

Uden Socialdemokratiets stemmer var der intet flertal, og også Venstres opholdsforbud blev derfor forkastet ved den endelige afstemning torsdag formiddag – de blå partier stemte for, de røde partier inklusiv løsgængerne Inger Støjberg og Frie Grønne stemte imod.

Resultatet skabte stor glæde hos regeringens støttepartier SF, Enhedslisten og De Radikale, som har været imod opholdsforbuddet fra begyndelsen.

Til trods for stor ståhej er bundlinjen altså denne:

Der er ikke sket nogen ændringer vedrørende opholdsforbud i Danmark denne dag.

Læs også