Serier

SSI i nyt notat: Smittetallene falder kraftigt i slut juni

I en risikoanalyse fra Statens Serum Institut, der er sendt til Folketingets partier forud for genåbningsforhandlingerne onsdag eftermiddag, fremgår det, at smitten vil toppe i midten af juni med de nuværende restriktioner.

Corona rammer verden

Der er grund til optimisme forud for forhandlingerne for yderligere genåbning, som Folketingets partier indleder onsdag eftermiddag.

I hvert fald, hvis man kigger på prognoserne for smittetallene i en ekspertrapport, som SSI har sendt til partierne, og som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

»Ved alle følsomhedsscenarier falder antallet af daglige nye smittede kraftigt fra slut juni som følge af, at skoleferien begynder,« skriver SSI.

Det er Sundhedsministeriet, der har bedt den såkaldte ekspertgruppe ledet af SSI om at lave modelberegninger for et grundscenarie, der inkluderer udviklingen i epidemien henover sommeren. Grundscenariet modellerer den gradvise genåbning frem til og med den 21. maj, lempelse af anbefalinger om hjemmearbejde den 14. juni samt et estimat for aktiviteten i løbet sommerferien.

Vurderingen fra Statens Serum Institut er, at de daglige smittetal vil toppe i midten af juni og falde kraftigt herefter. SSI har i prognoserne taget udgangspunkt i de nuværende restriktioner, og der er altså ikke regnet på, hvad yderligere lempelser ud over det aftalte vil betyde for smittetallene.

»Aktiviteten foranlediget af genåbningen den 21. maj resulterer i en forventet smittetop af nye daglige smittetilfælde i midten af juni,« står der i rapporten.

Vurderingen er, at det særligt er skolernes sommerferie, der vil have indflydelse på smittetallene.

»Det kan dog ikke ud fra dette konkluderes, at smitten vil forblive lav til efteråret, når aktiviteten i for eksempel i skoler øges efter sommerferien,« skriver SSI, der tilføjer, at også vaccineudrulningen har en stor effekt:

»Vaccineudrulningen medfører en yderligere gradvist indsættende reduktion i smitten til et lavt niveau i begyndelsen af august.«

Smittetallene har i adskillige uger ligget forholdsvis stabilt. I maj nåede det daglige smittetal op på 1.100, men er faldet igen siden. SSI skriver dog, at det testjusterede incidenstal er stigende.

En ting er smittetallene. Noget andet er antallet af indlæggelser. Her vurderer SSI, at antallet af nye daglige indlæggelser vil ligge stabilt i juni, hvorefter det vil falde støt. Med 10 pct. mere aktivitet i samfundet vil tallet dog først toppe i midten af juni.

Også antallet af kommuner, der er nedlukningstruede, vil stige i midten af juni, hvorefter det vil falde samtidig med, at skoleeleverne går på sommerferie, vurderes det.

Læs også
Top job