Politik

Trods flere advarsler: Regeringen freder boligmarkedet

Tidligere stramninger har ikke haft den ønskede effekt. Boligmarkedet i specielt København er stadig oppe i et meget højt gear.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Jens Dresling

Regeringen freder boligmarkedet.

Det fastslår erhvervsministeren efter et møde tirsdag.

Udviklingen på boligmarkedet vurderes dermed mere stabil, og økonomien hos danske boligejere og i den finansielle sektor både robust og stabil.

»Udviklingen på boligmarkedet er i gang med en stabilisering, hvor der kommer mere ro på. Det er gode tegn, og derfor er der heller ingen grund til at gribe ind her og nu, hvor vi samtidig ser, at dansk økonomi er sund. Husholdningernes økonomi er robust, og bankerne er stabile,« udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

Regeringen har skullet tage stilling til meget klare advarsler fra Finanstilsynet, Nationalbanken og Det Systemiske Risikoråd.

Alle tre instanser har anbefalet stramninger. Advarslerne kommer efter de seneste års boligeufori. En eufori, der har ført til markant stigende boligpriser ikke mindst i København og omegn.

Da rådet mødtes senest, var konklusioner klare og kontante. Det hed bl.a.:

  • »En række indikatorer viser tegn på risikoopbygning på boligmarkedet, især i København by.«
  • »Tilsvarende er afdragsfrie realkreditlån fortsat meget udbredte, især blandt de mest forgældede boligejere.
  • »Rådet forventer på sit næste møde at henstille til regeringen om at iværksætte nye tiltag, der kan begrænse risikoopbygningen på boligmarkedet.«

Derudover har Nationalbanken anbefalet, at afdragsfrihed for alle bolighandler begrænses, så maksimalt 60 pct. af boligen kan belånes med afdragsfrihed.

Bekymringen deles også af realkreditinstitutterne. I Nykredit har man sat spørgsmålstegn ved, om situationen er holdbar. Samme holdning har man i Nordea Kredit.

Det skal understreges, at ingen af institutterne mener, der aktuelt er behov for indgreb. Bekymringen gælder, hvis euforien fortsætter.

Samtidig har risikorådet skærpet overvågningen af de nye boliglån med 30 års afdragsfrihed. Lånet er blevet lidt af et prestigelån for realkreditinstitutterne, og overraskende mange boligejere har valgt det.

»Rådet drøftede risici relateret til afdragsfrihed – herunder for lån med op til 30 års afdragsfrihed. Rådet vil følge udviklingen på dets kommende møder,« skrev Det Systemiske Risikoråd.

Boligkøbere er i forvejen ramt af to stramninger i de såkaldte vækstområder, der bla. omfatter storbyerne.

  • Den ene er Vækstvejledningen, der rammer alle med en gældsfaktor over 4 eller 5. Gældsfaktor er et udtryk for, hvor stor en del gælden udgør i forhold til husstandens indkomst. Er den 4, skal formuen stadig være positiv, hvis boligpriserne falder med 10 pct. Er gældsgraden 5, skal man kunne klare et prisfald på 25 pct.
  • Derudover er der Bekendtgørelsen om god skik, der gælder for alle boligejere med en gældsfaktor større end 4 og en belåningsgrad på mere end 60 pct. De kan kun vælge mellem de såkaldt sikre låntyper, dvs. fast rente med eller uden afdrag eller F5-lån med afdrag.

Stramningerne har ikke haft den ønskede effekt, da euforien er tydeligst i de store byer.

Læs også
Top job