Politik

Oprydning i virksomheders administrative bøvl drukner i bureaukrati

En tredjedel af de 378 forslag, som regeringens Virksomhedsforum har forslået, venter stadig på at blive implementeret efter flere år. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil nu stramme op i arbejdet.

Finansministeret har kun implementeret 63 pct. af de forslag, som regeringens såkaldte Virksomhedsforum har sendt videre til ministeriet, siden 2012. Arkivfoto: Torben Åndahl.

Ministerier og embedsmænd er for langsomme til at indføre nye politiske tiltag, som skal lette de administrative byrder for erhvervslivet. Sådan lyder kritikken fra Peter Kürstein, formand for det såkaldte Virksomhedsforum og bestyrelsesformand for Radiometer.

Kritikken kommer i forbindelse med Virksomhedsforums seneste årsrapport, der konkluderer, at hver tredje forslag til regelforenklinger fra forummet, som politikerne har nikket ja til, ender med at samle støv i ministerierne i flere år.

»Regeringen og ministerierne skal være hurtigere til at implementere forslagene. Der skal ikke gå mere end et år, fra vi indsender et forslag, til det bliver implementeret,« siger han.

Virksomhedsforum
  • Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der skal gøre det mere enkelt at drive virksomhed i Danmark ved at forenkle regler og administrative byrder.
  • Virksomheder kan indberette irriterende regler og administrative byrder til Virksomhedsforum, der derpå kan gå videre til regeringen med et forslag om at ændre reglerne. Hvis regeringen siger ja, skal forslaget implementeres i ministerierne.
  • Virksomhedsforum blev oprettet i 2012.
  • Medlemmerne af Virksomhedsforum kommer fra forskellige erhvervsorganisationer og fagbevægelsen.
  • Virksomhedsforum har siden 2012 sendt i alt 648 forslag til regeringen. Regeringen har valgt helt eller delvist at gennemføre 558 forslag, hvilket svarer til 84 pct. Virksomhedsforums egen målsætning er, at 85 pct. af forslagene skal gennemføres helt eller delvist.

I perioden 2012-2015 har Virksomhedsforum, der blev sat i søen for at forenkle regler og love for erhvervslivet, fremlagt 378 forslag om regelforenklinger til skiftende regeringer - forslag man fra politisk side har sagt helt eller delvist ja til.

Men ud af de 378 forslag er kun 260 blevet implementeret. Eksempelvis ligger 20 ud af de 57 forslag, der blev fremsat i 2012, stadig og venter på blive ført ud i livet.

»I ministerierne skal man prioritere forslagene og arbejdet med dem. Når man ser på den hastighed, hvormed nogle af forslagene er blevet behandlet, må man nok konkludere, at det ikke er dem, der har ligget øverst på skrivebordet i ministerierne,« siger Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer og medlem af Virksomhedsforum.

Samme melding lyder fra et andet medlem af Virksomhedsforum, Lars Magnus Christensen, cheføkonom i Håndværksrådet.

»Virksomhedsforums arbejde er først helt i mål, når forslagene er implementeret. Der må man sige, at succesraten ikke er særlig stor. Det skal simpelthen gå hurtigere,« siger han.

Det kniber ellers ikke for regeringen med at vende tommelfingeren op til de forslag, som Virksomhedsforum præsenterer. Siden har 2012 har man fra politisk side helt eller delvist sagt ja til 84 pct. af alle forslagene. Virksomhedsforum har siden 2012 i alt sendt 648 forslag videre til Christiansborg.

Men for ofte går det galt, når forslagene skal videre ud i ministerierne, erkender erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

»Der går ressort og bureaukrati i det i de forskellige ministerierier,« siger ministeren, der er positiv indstillet over for at indføre en frist på et enkelt år, som Virksomhedsforum selv foreslår.

Læs også
Top job