Politik

Udvalg anbefaler en årlig tocifret millionregning til danskerne for digitale kopier

I en ny rapport peger kulturministerens Blankmedieudvalg på en ny kopiafgift, der årligt vil sikre bl.a. musikere og filmproducenter 44 mio. kr. til fordeling.

Køber du en ny smartphone, skal du fremover betale en afgift på 15,42 kr., fordi mobilen kan bruges til at kopiere film og musik, hvor rettighedshavere bliver krænket. Det er bl.a. udspillet fra det såkaldte Blankmedieudvalg. Foto: Janus Engel

Danskerne har ikke travlt med at kopiere f.eks. musik og film fra internettet. Alligevel skal hver dansker fremover årligt betale 7,60 kr. i  afgift til filmskabere og musikere, der risikerer at få deres rettigheder krænket ved digitale kopier.

Det er blandt konklusionerne i en ny rapport fra det særlige Blankemedieudvalg, som kulturminister Mette Bock (LA) nedsatte i marts.

Udvalgets formål har været at se på, hvordan man i en tid med utallige muligheder for at lave elektroniske kopier af ophavsretligt beskyttet materiale som film, musik og lydbøger sikrer, at rettighedshaverne får betaling for kopierne.

Nu er rapporten klar, og her anbefaler udvalget bl.a. at pålægge hukommelseskort til mobiler, usb-nøgler, cd-rom, blu-ray og dvd’ere en stykafgift på 1,49 kr., mens smartphones, tablets, computere og mobile harddiske skal pålægges en afgift på 15,42 kr.

»Dette giver samlet et samlet forventet provenu på knap 44 mio. kr. svarende til 7,60 kr. pr. indbygger,« fremhæver et flertal af udvalgets medlemmer.

Endvidere viser analysen, at størstedelen af danskerne aldrig eller sjældent ser eller lytter til de kopierede filer, som de har gemt på deres respektive lagringsmedie.

Blankmedieudvalgets rapport

Et mindretal finder imidlertid, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for at nå frem til netop de beløb, som ydermere anses for alt for lave. I stedet anbefaler mindretallet, at den årlige regning bliver på ca. 193 mio. kr. – eller godt 33 kr. for hver dansker.

Mens der er uenighed om regningens størrelse, er der til gengæld enighed om, at danskerne generelt er meget tilbageholdne, når det gælder om at krænke kunstneriske rettigheder med digitale kopier. I udvalgets rapport lyder det således:

»Endvidere viser analysen (en analyse udført af virksomheden Seismonaut, red.), at størstedelen af danskerne aldrig eller sjældent ser eller lytter til de kopierede filer, som de har gemt på deres respektive lagringsmedier.«

Her er udspillet til nye afgifter
Blankmedieudvalget foreslår følgende nye kopieringsafgifter:
  • Løse lagringsmedier - afgift på 1,49 kr. pr. styk: CD-rom, DVD, Blu-ray, usb-nøgler og hukommelseskort.
  • Integrerede lagringsmedier - afgift på 15,42 kr. pr. medie: Smartphones, tablet, medieafspillere, bærbare computere, stationære computere, eksterne harddiske, apparater med indbygget lagring og apparater med optagefunktion.

Henset til danskernes beskedne kopieringslyst og at den samlede regning af samme grund er beskeden, anbefaler et mindretal, at kompensationen for privatkopiering bør finansieres ved medielicensen eller direkte via finansloven »for at friholde danskerne og erhvervslivet for yderligere belastende afgifter,« som det forklares.

Det er nu op til regeringen med Mette Bock i spidsen at vurdere, om man vil følge Blankmedieudvalgets indstilling.

Uanset hvad anbefaler udvalget, at man fortsætter med at følge kopimarkedet, som hele tiden udvikler sig i takt med, at der dukker nye teknologier og muligheder op.

BRANCHENYT
Læs også