Politik
0

Trepartsaftale om efteruddannelse vækker optimisme hos arbejdsmarkedsparterne

Aftalen løser dog ikke alle udfordringer, og hos nogle var ambitionerne »langt højere«, end hvad aftalen kan indfri.

Trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse bliver generelt set taget godt imod blandt arbejdsmarkedets parter. Her ses et billede fra trepartsforhandlinger i Statsministeriet i fjor. Arkivfoto: Jens Dresling

Regeringen er sammen med Danmarks Landsorganisation (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) søndag nået til enighed om en trepartsaftale, der skal gøre voksen- og efteruddannelse mere attraktivt.

Aftalen bliver generelt set mødt med glæde hos arbejdsmarkedets parter.

Hos Dansk Metal kalder man aftalen for »en styrkelse af fremtidens arbejdsmarked«. Forbundsformand Claus Jensen er særligt tilfreds med, at aftalen - ifølge Dansk Metal og FOA - aflyser det såkaldte omprioriteringsbidrag på to pct. for erhvervsuddannelserne i 2018 og på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i de kommende fire år.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har kæmpet med næb og klør for at få fjernet de planlagte besparelser på erhvervsuddannelserne, så med trepartsaftalen har vi taget et skridt i den rigtige retning,« udtaler Claus Jensen i en pressemeddelelse.

Også FOA's forbundsformand, Dennis Kristensen, fremhæver omprioriteringsbidraget, som i hans optik er »gift for miljøet alle de steder, hvor man har gennemført dem«. Formanden ser desuden positivt på aftalen.

»Det var simpelthen nødvendigt at nå et resultat. Uddannelsesaktiviteten er faldet voldsomt på voksen- og efteruddannelsesområdet. Det kan den nye aftale forhåbentlig rette op på, derfor er vi glade for løsningen,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Aftalen til 2,5 mia. kr. indebærer bl.a., at der oprettes én samlet, elektronisk portal, hvor medarbejdere kan finde og tilmelde sig kurser, mens arbejdergiverne skal kunne søge om godtgørelse samme sted. Godtgørelsen ved deltagelse i AMU-kurser forhøjes desuden fra 80 pct. af dagpengene til 100 pct.

Og det falder i god jord hos hovedorganisationen FTF.

»Det er meget positivt, at AMU-kurserne får en finansiering, som giver mulighed for, at økonomien hænger sammen,« udtaler Bente Sorgenfrey, formand for FTF, i en pressemeddelelse, hvor hun desuden gør det klart, at aftalen i hendes optik »afspejler, at der er blevet lyttet til ønsket om at få mere fokus på det videregående område«.

Aftalen møder også begejstring hos adm. direktør Marianne Dissing i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, der glæder sig over, at aftalen rydder op i »junglen af AMU-kurser«.

Direktøren havde dog gerne set, at aftalen havde større fokus på medarbejdergrupper, tilføjer hun.

»På fremtidens arbejdsmarked er behovet for efteruddannelse og omstilling ikke nødvendigvis mindre for en akademiker end for en faglært. Alle medarbejdergrupper, uanset uddannelsesbaggrund, får behov for at omstille sig i fremtiden. Men det tager trepartsaftalen ikke tilstrækkelig højde for,« udtaler Marianne Dissing i en pressemeddelelse.

Samme bekymring deler man hos Akademikernes Centralorganisation, der havde håbet at få mere ud af aftalen. Der er dog samtidig optimisme at spore, da der som en del af aftalen - ifølge hovedorganisationen - afsættes fem mio. kr. om året i perioden 2018 til 2021 til analysearbejde og iværksættelse af tiltag.

»Det er ingen hemmelighed, at vores ambitioner var langt højere for her og nu også at sikre kompetenceudvikling til de højtuddannede, der bliver ramt af den teknologiske udvikling. Men vi glæder os da over, at der bliver igangsat et arbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som skal komme med forslag til udvikling af fagspecifikke kurser for de videreuddannede,« lyder det i en pressemeddelelse fra formand Lars Qvistgaard.

Hos Ledernes Hovedorganisation ser man positivt på aftalens anerkendelse af de højtuddannedes behov.

»Lederne er særligt tilfreds med, at aftalen erkender, at der er behov for at satse stærkere på de mere specialiserede og højere uddannede på arbejdsmarkedet, som jo typisk besidder ledelses- og udviklingsansvar i virksomhederne,« siger direktør Henrik Bach Mortensen i en pressemeddelelse.

Et af de største problemer, som parterne har haft som mål at løse, handler om incitamentet til at efter- og videreuddanne sig. Og det er man nået i mål med, mener LO-formand Lizette Risgaard.

»Vores fokus i forhandlingerne har fra start været at få sat mere skub i voksen-, efter- og videreuddannelsen i Danmark, og det har vi gjort ved at gøre det mere enkelt for den enkelte lønmodtager og mere økonomisk attraktivt for virksomhederne at sende lønmodtagerne på efter- og videreuddannelse,« udtaler Lizette Risgaard i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Aftalen indeholder rigtig mange gode initiativer, hvis mål er at medvirke til at styrke motivationen hos endnu flere private og offentlige virksomheder og lønmodtagere for at deltage i voksen-, efter- og videreuddannelse.«

BRANCHENYT
Læs også