Privatøkonomi

Så mange millioner kroner når folk med din uddannelse at tjene

Nogle uddannelser betaler sig bedre end andre. Se liste her.

En ufaglært tjener gennemsnitligt under halvt så meget som en person med en lang videregående uddannelse. Foto: Mathias Christensen Foto: Mathias Christensen

Uddannelse betaler sig - uanset hvad du læser til.

Det viser en ny opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har kigget på livsindkomsten fra 18-80 år for knap 60 forskellige uddannelsesgrupper, som er blevet sammenlignet med den indkomst, som ufaglærte kan tjene.

Det skriver Berlingske.

En ufaglært tjener gennemsnitligt under halvt så meget som en person med en lang videregående uddannelse. Men din livsindkomst afhænger ikke kun af, hvor lang tid du har siddet på skolebænken.

Det kan også afhænge af forhold som arbejdstiden, risikoen for at blive nedslidt, og hvor eftertragtet uddannelsen er på arbejdsmarkedet, skriver Berlingske.

Beregningerne fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er fordelt på 56 uddannelser. De viser det samlede beløb, der ryger ind på kontoen i løbet af et helt liv for en gennemsnitsperson med den pågældende uddannelse.

Uddannelse Disponibel livsindkomst (mio. kr.)
Læge og tandlæge 32,4
Jura og politologi 30,3
Økonomi 29,4
Civilingeniører 26,5
Biotek 26,4
Sundhed m.m. 24
Forvaltning m.m. 23,7
Fysik, matematik, m.m. 23,5
Diplomingeniør m.m. 22,9
Bygningskonstruktør 22,1
Jordbrug og fødevarer 21,4
Bachelorer i økonomi og samfund 20,2
Kommunikation og journalistik 20,2
Biologi m.m. 20
Psykologi og sociologi 19,9
Arkitekt 18,9
Pædagogik 18,4
Socialrådgivere 18,3
Maskinteknik og byggetekniker 17,8
Automatik og øvrig elektronik 17,7
Humaniora 17,6
Journalister, tolke m.m. 17,6
Finansøkonom m.m. 17,5
Lærer 16,8
Politi og anndet 16,7
Elektrikere 16,4
Bioanalytiker 16,2
Kunst og design 16
Sygeplejersker m.m. 16
Mekanikere 15,7
Teknolog og jordbrug 15,7
VVS 15,3
Gartnere m.m. 15,2
Jordemødre m.m. 15,2
Bachelorer i fødevarer, jordbrug og natur 15,1
Laboranter 15,1
Smede 15,1
Kommunikation, sprog, design, kunst 15
Maskinteknik 15
Handel 14,9
Snedkere og tømrere 14,9
Kontor 14,8
Øvrig merkantil 14,7
Murere 14,5
Grafik og medie 14,2
Kommunikation, grafik og kunst 14,2
Pædagog 14,1
Byggeri andet 14
Andet faglært 13,8
Slagter m.m. 13,8
Chauffører og reddere m.m. 13,6
Glarmester 13,4
Kokke og tjenere m.m. 13,4
Øvrig sundhed og pæd. 13
Frisør m.m. 12,5
SOSU 12,2

Kilde: Gennemsnitlig disponibel livsindkomst for 18-80-årige på forskellige uddannelser. Den disponible indkomst beregnes som lønindkomst, overførsler, kapitalindkomst m.m. fratrukket skatteindbetalinger. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

BRANCHENYT
Læs også