Privatøkonomi

Sådan undgår du modregning i folkepensionen

Den upopulære aldersopsparing er genvejen til at undgå modregning.

En noget upopulær pensionsordning kan måske få et come back, når nye regler træder i kraft. Arkivfoto: Per Folkver Foto: Per Folkver

Aldersopsparingen er aldrig blevet det helt store hit. Lysten til at indbetale på en sådan pension er faldet markant, siden den afløste den populære kapitalpension, men med nye regler kan den blive et stort aktiv for mange, mener man i Danica.

Fra nytår kan man indbetale op mod 46.000 kr. om året fem år inden pensionsalderen og dermed give sin pension et ekstra løft. Det vil være meget attraktivt for dem, der står til at få folkepensionens tillægsbeløb. En aldersopsparing sikrer i modsætning til en ratepension eller livrente, at man undgår modregning i tillægget.

Hvad er aldersopsparing?
  • Aldersopsparingen er en pension, der ikke giver fradrag ved indbetalingerne. Til gengæld betaler man ikke skat af udbetalingerne.
  • Skat af afkastet er 15,3 pct.
  • I 2017 må man indbetale 29.600 kr.
  • Fra 2018 må man kun indbetale 5.100 kr., hvis man har mere end fem år til folkepensionsalderen.
  • Fem år før pensionsalderen må man hvert år indbetale 46.000 kr. Den regel gælder fra 2018.
  • Aldersopsparingen indgår ikke i beregningen af det pensionstillæg, man kan opnå som folkepensionist. Derfor er det ekstra fordelagtigt at benytte aldersopsparingen de sidste år inden pensioneringen.

»Hvis man sidst i arbejdslivet indbetaler til en aldersopsparing i stedet for en ratepension eller livrente, kan man undgå modregningen i pensionstillægget. Hermed kan værdien af pensionsopsparingen blive større. Man skal dog være opmærksom på, at man ikke får fradrag for indbetalinger til en aldersopsparing,« siger seniorøkonom i Danica, Mads Moberg Reumert.

Konsekvensen af modregningen udregnes i en skattesats. Der er tale om en teoretisk måde at gøre det op på, men det gør det lettere at sammenligne. Modregningen kan betyde, at man risikerer at komme til at betale en skat helt op på 180 pct., hvis man vælger en livrente eller ratepension, viser en beregning, som Danica har foretaget for Finans.

Effektive "skattesatser", afhængig af, hvornår man indskyder på en pensionsordning:

  1 år til pension 2 år til pension 3 år til pension 4 år til pension 5 år til pension
Indskud på aldersopsparing 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Indskud på ratepension eller livrente 180,0% 166,9% 155,8% 146,3% 138,0%

Det er forudsat, at personen er bundskatteyder i dag, og som pensionist omfattes af modregning af pensionstillægget. Udbetaling af opsparing sker over 20 år. Øvrige forudsætninger er et årligt afkast på 4,5 pct. før PAL-skat, PAL-skat på 15,3 pct. og en inflation på 2 pct.

At der regnes med en skattesats på 27,5 pct. på aldersopsparingen, skyldes, at der er taget højde for inflation.

»De hidtil gældende regler har haft den konsekvens, at det for nogle ikke kunne betale sig at spare op til pension, særligt sidst i arbejdslivet. Det gælder særligt de danskere, der bliver ramt af modregningen af folkepensions pensionstillæg. Det rådes der bod på nu,« mener Mads Moberg Reumert.

Takster for folkepension (2018):

  Enlig Gift/samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.237 kr. 6.237 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 6.728 kr. 3.333 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat 12.965 kr. 9.570 kr. 
Ældrecheck pr. år før skat
Formuegrænse: 86.000
17.200 kr. 17.200 kr. til hver 

Pensionstillægget afhænger af indtægten ved siden af folkepensionen. Bundfradraget er 60.000 kr. Kilde: Ældresagen/Borger.dk

Dertil kommer, at de nye regler for aldersopsparingen betyder, at den fremover kan udbetales som en livrente eller som en rate. Dermed kan den i højere grad indgå i den daglige løbende økonomi i pensionstilværelsen, mener Mads Moberg Reumert.

Selv om der nu bliver bedre muligheder for at spare op umiddelbart inden pensionsalderen, lyder opfordringen fortsat at begynde en pensionsopsparing så hurtigt som muligt.

»Som udgangspunkt anbefaler vi altid, at man sparer op så tidligt som muligt inden for rammerne af ens eksisterende økonomi. På den måde opnår man den mere lempelige afkastbeskatning i flere år, og et højere afkast på grund af renters rente-effekten,« siger Mads Moberg Reumert.

Vil man indbetale på en aldersopsparing tidligere end fem år før pensionsalderen, må man fra nytår nøjes med blot 5.100 kr. I år er tallet 29.600 kr.

Læs også
Top job