Privatøkonomi

Trods stramninger: Forældrekøb koster 650 kr. om måneden i København

I det seneste år har forældrekøb udgjort mellem 10 og 15 pct. af det samlede lejlighedsmarked.

Adgangen til det dyre boligmarked i København er slet ikke så uoverskuelig, hvis man foretager et forældrekøb. Foto: Colourbox

Det er stadig billigt at købe en lejlighed til sit barn. Trods lånestramninger skal forældre kun have ca. 650 kr. op af lommen hver måned for at købe og udleje en lejlighed på 50 kvm i København. I Aarhus koster samme størrelse lejlighed kun 250 kr., mens et køb i Aalborg og Odense kan give et lille overskud.

Det var forudsagt, at forældrene ville holde sig tilbage, når der blev indført lånestramninger. Stramningerne betyder, at folk med en gældsfaktor over 4 og en belåningsgrad på over 60 pct. ikke længere vil kunne få adgang til de allerbilligste lån.

Men den effekt skal man passe på med at overgøre, mener cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig. Det er der tre grunde til:

  • De nye retningslinjer medfører ikke forskel på, hvorvidt man må låne eller ej til forældrekøb.
  • Selv om en familie oplever begrænsninger på lånevalget, vil den stadig have adgang til afdragsfrihed via et fast forrentet lån.
  • Rent rådgivningsmæssigt taler meget for at bruge fast forrentede lån til finansiering af forældrekøb i øjeblikket.

»Det er klart, at det her og nu er dyrere målt på den månedlige ydelse sammenlignet med et variabelt forrentet afdragsfrit lån, men den samlede likviditetsudgift for forældrene er stadig relativ beskeden – også i forhold til, at forældrekøbet forhåbentligt foretages med udgangspunkt i nytteværdien for barnet og ikke i investeringsøjemed,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Købet af lejligheder i regneksemplerne er alle finansieret med fast forrentede lån med indbygget afdragsfrihed. Det har følgende konsekvenser:

Udgifter, lejer København Aarhus Odense Aalborg
Størrelse af lejlighed 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm.
Deles af to? Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Købspris 1.976.000 3.162.000 1.557.000 2.490.000 974.000 1.558.000 1.025.000 1.640.000
Årlig markedsleje pr. kvm 1.200 1.200 1.100 1.100 950 950 1.000 1.000
Husleje pr. måned 5.000 8.000 4.583 7.333 3.958 6.333 4.167 6.667
Boligsikring -750 -1.200 -688 -1.100 -594 -950 -625 -1.000
Månedlig husleje pr. lejer 4.250 3.400 3.896 3.117 3.365 2.692 3.542 2.833
Forældre, Likviditetskrav København Aarhus Odense Aalborg
Huslejeindtægt, årsbasis 60.000 96.000 55.000 88.000 47.500 76.000 50.000 80.000
Fællesudgifter, ejerforening -11.551 -16.801 -10.501 -15.226 -9.589 -13.849 -9.589 -13.849
Ejendomsskat -2.828 -4.524 -2.601 -4.298 -1.538 -2.466 -1.617 -2.590
Renteudgifter til realkreditlån -61.758 -98.640 -48.720 -77.747 -30.593 -48.750 -32.189 -51.309
Skattemæssig opgørelse -16.136 -23.965 -6.822 -9.271 5.780 10.935 6.605 12.251
Skattebetaling/-besparelse 8.383 12.450 3.544 4.816 -3.003 -5.681 -3.431 -6.364
Årligt over-/underskud -7.753 -11.515 -3.278 -4.455 2.777 5.254 3.174 5.887
Likviditetskrav pr. måned -646 -960 -273 -371 231 438 264 491

Kilde: Realkredit Danmark

Selv om priserne er steget markant, er likviditetskravet ved forældrekøb stadig i den lave ende i en historisk sammenhæng. De rekordlave renter har i vid udstrækning kompenseret for de stigende boligpriser. Kravet til likviditet er kun steget ganske lidt. I starten af 2015 var det månedlige likviditetskrav helt nede og runde små 200 kr. i København mod nu ca. 650 kr.

Prisudviklingen på ejerlejligheder i de store byer betyder, at der kan være risiko for et formuesmæk på forældrekøbet i de kommende år, hvis renterne stiger og presser priserne på ejerlejligheder ned.

»Med et fast forrentet lån får man netop sikret sin friværdi mod et sådan scenarie, da værdien af ens gæld vil blive mindsket ved stigende rente. I øjeblikket vil en stigning i den 30-årige realkreditrente på 1 pct.-point reducere værdien af restgælden med godt 10 pct., hvis man har hjemtaget et afdragsfrit 30-årigt 2 pct.-lån,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

De kraftige prisstigninger på ejerlejligheder har været med til at dæmpe noget af appetitten for forældrekøb. Aktiviteten i forhold til forældrekøb har været nedadgående siden 2015, og i første halvår af 2017 lå aktiviteten omtrent 15 pct. lavere end i 2015.

Læs også
Top job