Privatøkonomi

Sådan undgår du at falde i pensionsfælden

Flere faldgruber, når man skifter arbejde og får en ny pensionsordning.

Det er vigtigt at tjekke sine pensionsopsparinger, når man skifter job. Ellers kan det koste penge, lyder advarselen fra Carsten Holdum, forbrugerøkonom hos PFA. Foto: PFA

Et rekordstort antal danskere skifter job. Et jobskifte betyder ofte, at man får en ny pensionsordning, og dermed risikerer man at komme til at betale flere omkostninger end nødvendigt.

Det kan aflæses direkte i afkastet.

»Pensioner i flere selskaber betyder, at man betaler omkostninger flere steder. Her kan der være meget at spare ved at samle dem i ét selskab,« siger forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum.

Beregninger fra PFA viser, at hvis man som 30-årig samler to pensioner i ét selskab og derved f.eks. sparer 800 kr. i årlige omkostninger, vil denne årlige besparelse betyde, at opsparingen vokser med ca. 42.000 kr. på pensionstidspunktet. Det svarer til ca. 26.000 efter skat, hvis man betaler bundskat.

Her er gevinsten ved at samle to pensionsordninger:

Alder Gevinst Gevinst efter skat
30 41.832 26.000
40 28.681 18.000
50 16.573 10.000
60 6.643 4.000

Kilde: PFA

Der er taget udgangspunkt i en årlig besparelse på 800 kr. for en lønmodtager, der tjener 360.000 kr. Pensionsalderen er 68 år.

Beregningerne viser, at det vigtigt at få samlet sine pensionsordninger så tidligt som muligt, fordi gevinsten bliver mindre med årene. En 50-årig sparer således 16.500 kr. før skat og 10.000 kr. efter skat.

En pensionsordning er ikke det første, man tænker på i forbindelse med et jobskifte, men det er vigtigt, understreger Carsten Holdum - også at tjekke, om forsikringspakken fortsat passer til ens behov.

Man skal også være opmærksom på, at der med den nye pensionsreform, som trådte i kraft ved årsskiftet, er ændret på, hvornår man kan få sin pension udbetalt.

For pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, kan der først ske udbetaling tre år før pensionsalderen. For pensionsordninger, der er oprettet før 2018, har man mulighed for udbetaling fem år før folkepensionsalderen, og for pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007 har man mulighed for udbetaling, når man fylder 60 år.

»De ændrede regler har stor betydning for dem, som får en ny pensionsordning i forbindelse med jobskifter. Her kan man dog bevare ældre og gunstigere regler for udbetaling, hvis man straks flytter sin gamle ordning med sig til det nye pensionsselskab,« siger Carsten Holdum

En fremskrivning fra PFA viser, at en stadig større andel af arbejdsstyrken vil skifte job i de kommende år – fra lidt over en fjerdedel i 2016 til tre ud af ti i 2020.

I de første tre kvartaler af 2017 blev der foretaget 641.636 jobskifter mod 631.755 i samme periode 2016. Det er det højeste niveau nogensinde i de år, Jobindsats har målt antallet af jobskifter.

Læs også