Privatøkonomi

Ældre bliver ved med at bruge penge - men deres forbrug ændrer sig

Det er en god idé at gøre sig tanker om pensionisttilværelsen i god tid.

Danske pensionister er mere aktive end tidligere, men udgifterne til Foto: Polfoto Foto: Ilan Brender

Vi lever længere og længere, og vi bliver ved med at bruge penge. Men vores forbrug ændrer sig, jo ældre vi bliver, viser en analyse, som Danica har foretaget.

En ny spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget af analyseinstituttet Userneeds for Danica Pension, viser, at tre ud af fire af de 55-64-årige kun i mindre eller nogen grad føler sig økonomisk velforberedt til den dag, hvor de skal trække sig fra arbejdsmarkedet.

Og der er grund til at forberede sig godt, for i modsætning til tidligere bliver vi ved med at bruge penge. Myten om, at vi minimerer vores forbrug, jo ældre vi bliver, holder ikke.

»I starten af pensionslivet har mange nok en forventning om, at forbruget er størst som følge af et aktivt fritidsliv for derefter at blive mindre som følge af eksempelvis et mindre godt helbred. Men i takt med at helbredet måske ikke tillader et meget aktivt liv, stiger behovet for helbredsrelateret hjælp ofte,« siger seniorøkonom i Danica, Mads Moberg Reumert.

De ældre betaler sig fra hjælp til rengøring, havearbejde, ændringer i boligen mv.

»Og på det tidspunkt er det også rart at have penge til rådighed til den slags udgifter,« siger Mads Moberg Reumert.

Ældre kan dermed gøre sig en tjeneste ved at tage den måske svære samtale om fremtiden.

»Man ved jo ikke om og i givet fald hvornår, et dårligere helbred sætter ind. Det ville være ærgerligt at løbe tør for penge for tidligt og ikke have råd til de fritidsinteresser, ferier og/eller helbredsrelaterede udgifter, som man ønsker eller kan få brug for,« siger Mads Moberg Reumert.

Forbruget ligger nogenlunde konstant i pensionistårene på ca. 80 pct. af indkomsten.

Forbrugsandelen til fødevarer og husleje er relativt konstant og udgør den største udgift, uanset hvor langt man er henne i pensionsalderen. Forbrugsandelen til medicin og boliginvesteringer øges med alderen. Til gengæld falder udgifterne til fritid, transport mv.

»I takt med at man nærmer sig pensionslivet, har mange ønsker og forventninger til, hvordan deres pensionsliv ideelt set skal se ud, formentlig særligt med hensyn til fritidsforbruget. Men færre har fokus på de udgifter, der følger, i takt med at helbredet forværres,« siger Mads Moberg Reumert.

Som alle andre pensionsselskaber er Danicas klare anbefaling, at en stor del af ens pensionsudbetalinger skal være livsvarige. Det giver sikkerhed for at få dækket udgifterne - også merudgifterne, hvis der bliver behov for det af helbredsmæssige årsager.

»Det kan være meget vanskeligt at se 10, 20 eller 30 år frem i tiden. Men med udgangspunkt i kortlægningen af danskernes forbrug i pensionslivet kan vi give en klar forventning om det fremtidige forbrug, og dermed en anbefaling til, hvordan pensionen skal udbetales. På den måde kan den enkelte få tryghed for at have penge hver måned, uanset hvor længe livet varer,« mener Mads Moberg Reumert.

Læs også