Privatøkonomi

Så stor skatterabat får du nu for at indbetale til pension

Et ekstra fradrag på op til 32 pct. gør det attraktivt at spare op til pension.

Det er blevet endnu mere attraktivt at spare op til sin alderdom selv. Nye fradragsregler sikrer, at vi får dobbelt fradrag for indbetalingerne. Foto: Arkivfoto

Alle danskere får nu dobbelt fradrag for at indbetale på pensionsordningen.

Indbetalinger til livrenter og ratepensioner er i dag fradragsberettiget helt op i topskatten. Nye regler betyder, at der indføres endnu et fradrag. Fradraget er 12 pct., hvis man har mere end 15 år til pensionsalderen og 32 pct., hvis man har mindre end 15 år.

Det er resultatet af den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har indgået. Der er tale om en skatteaftale, der indfases gradvist i år og frem til 2020.

De helt store vindere er topskatteydere, der kan få det høje fradrag på 32 pct., viser beregninger fra PFA. En topskatteyder med en indtægt på 700.000 kr. sparer således 6.750 kr. om året efter skat på de nye regler, en bundskatteyder i samme situation sparer 1.000 kr. mindre.

»Det er blevet langt mere attraktivt at indbetale til en pensionsordning. Man får simpelthen et nyt fradrag for pension,« konstaterer forbrugerøkonom hos PFA, Carsten Holdum.

Her er to eksempler på, hvordan en bundskatteyder og en topskatteyder er stillet med de nye regler:

Årlig gevinst efter skat:

  Bundskat Topskat
Løn 400.000 700.000
Pensionsindbetaling 15 pct. 15 pct.
Fradrag 12 pct. 1.800 2.150
Fradrag 32 pct. 4.800 5.750

Kilde: PFA

Det er forudsat, at begge indbetaler 15 pct. af deres løn efter arbejdsmarkedsbidrag. Det betyder, at topskatteyderen indbetaler 96.000 kr. Fradraget gælder op til 70.000 kr., men selv om topskatteyderen ikke får det nye fradrag af de sidste 26.000 kr., får han den største gevinst.

Derudover får alle fremover et jobfradrag, som højst kan være 650 kr. om året. Alle får glæde af et forhøjet beskæftigelsesfradrag på 1.000 kr. med en skatteværdi på ca. 250 kr. om året. Dertil kommer en lempelse i bundskatten, men den er næsten usynlig.

Beskæftigelsesfradraget er lidt mere værd for helt lavtlønnede, fordi pension tæller med i beregningsgrundlaget.

Så stor er besparelsen efter skat, hvis der er mere end 15 år til folkepensionsalderen:

Løn 400.000 700.000
Fradrag for pension 1.800 2.150
Jobfradrag 650 650
Beskæftigelsesfradrag 250 250
Bundskat 50 100
Samlet besparelse 2.750 3.150

Kilde: PFA

Det nye fradrag på 12 pct. giver topskatteyderen en ekstra lettelse på 2.150 kr. om året. Samlet set sparer vedkommende 3.150 kr.

Endnu bedre ser det ud, hvis man har mindre end 15 år til folkepensionsalderen:

  400.000 700.000
Fradrag for pension 4.800 5.750
Jobfradrag 650 650
Beskæftigelsesfradrag 250 250
Bundskat 50 100
Samlet besparelse 5.750 6.750

Kilde: PFA

Når man indbetaler på en pension via sin arbejdsgiver, fratrækkes den normalt i lønnen og indgår derfor ikke umiddelbart i skatteregnskabet. Men det nye fradrag skal opgives på selvangivelsen som et ligningsmæssigt fradrag. Indbetaler man 70.000 kr., giver det et fradrag på 22.400 kr., hvis man har mindre end 15 år til folkepensionen.

»I virkelighedens verden, skal kunder i bundskatten overveje at bruge reglerne for aldersopsparingen, fordi det kan give en endnu større fordel. Så får man ikke det nye skattefradrag, til gengæld kan man spare op helt uden modregning,« siger Carsten Holdum.

Læs også
Top job