Privatøkonomi

Nogle forældre står til skattelettelse

Et enigt Christiansborg vil ændre udbetalingen af børneydelsen, så pengene deles mellem begge forældre. Det vil komme højtbetalte til gode.

Under de nuværende regler er det moderen, der får udbetalt børnepengene. Men fra 2020 skal det laves om, og det vil komme nogle forældrepar til gode. Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto

Nogle danske forældrepar kan se frem til en skattelettelse fra 2020 på deres børnepenge.

For som reglerne er lige nu, bliver et gift forældrepars børnepenge nedsat, hvis én af forældrene tjener mere end 782.600 kr. om året.

Fra 2020 skal det kun være den forælder med en indkomst på mere end 782.600 kr., der får nedsat børnepengene.

Det er en af del af et nyt lovforslag fra skatteminister Karsten Lauritzen (V), som er en udløber af en fælles politisk aftale fra i fjor mellem samtlige partier i Folketinget.

I øjeblikket får moderen som udgangspunkt udbetalt børnepengene, men fra 2020 skal pengene ifølge lovforslaget fordeles ligeligt mellem forældrene.

Under de nuværende regler fungerer det sådan, at hvis den ene ægtefælle tjener under beløbsgrænsen på 782.600 kr., og den anden ægtefælle tjener over beløbsgrænsen, så bliver de udbetalte børnepenge til moderen, og dermed ægteparrets børnepenge, nedsat.

Men fordi børnepenge fra 2020 skal udbetales til hver af forældrene, bliver det altså kun den ægtefælle, der tjener over beløbsgrænsen, som får nedsat ydelsen.

Revisionsfirmaet BDO har beregnet, at et ægtepar med børn på henholdsvis 2 og 5 år vil hente en skattemæssig gevinst på 8.016 kr., hvis den ene af ægtefællerne tjener 400.000 kr., og den anden tjener 2 mio. kr. om året.

»For ægtepar, hvor begge ægtefæller har en personlig indkomst over beløbsgrænsen, får de nye regler ingen betydning. For de ganske mange par, hvor kun den ene parts indkomst ligger over grænsen, vil det til gengæld give en gevinst, hvis aftrapningen er større end det halve af den samlede ydelse,« skriver BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

For papirløse par, hvor manden har en indkomst over beløbsgrænsen, har det efter de nuværende regler været til økonomisk ulempe at lade sig vie, fordi de som papirløse har undgået reduktion af deres børne- og ungeydelser. Fra nytår kan det ikke længere undgås, hvis det nye lovforslag træder i kraft.

Følg serien: 10 idéer, der kan ændre Danmark
Læs om 10 visionære iværksættere og deres idéer. I denne uge dækker FINANS fødevarerbranchen, hvor vi ser på fordel og ulemper i forhold til de en af de idéer, som forsøger at bygge verdens med avancerede fødevareprinter.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også