Privatøkonomi

Ansvarlige investorer kæmper med dårlige data

Stærkt svingende kvalitet, ringe pålidelighed og forældede oplysninger. Data om faktorer for ansvarlige investeringer, såkaldt ESG, er så utilfredsstillende, at Danske Bank nu vil til at købe dem fra hele syv-otte forskellige udbydere til sine porteføljeforvaltere.

Data om virksomheders CO2-udledning, sociale ansvar m.m. skal indgå i investeringsbeslutningen, men er af meget svingende kvalitet. Det siger Danske Banks globale chef for bæredygtige investeringer, Ulrika Hasselgren. Foto: Gregers Tycho

Professionelle investorer verden over er kommet på en enorm opgave. På denne side skal de bruge såkaldte ESG-nøgletal om klima, sociale forhold for ansatte og god selskabsledelse som en fast del af vurderingen, når de investerer. På den anden side er disse data stadig meget upålidelige og ofte umulige at sammenligne.

»På grund af den meget svingende datakvalitet har vi valgt at købe ESG-data fra syv-otte kilder og bearbejde tallene selv fremfor at bruge en enkelt leverandørs rating. Vi indhenter også data direkte fra selskaberne,« siger Ulrika Hasselgren, global chef for bæredygtige investeringer i Danske Bank.

Danske Bank er i færd med en stor omlægning af bankens investeringsprocesser, hvor alle investeringsteams inden udgangen af næste år skal have ESG-faktorer som en stærk og systematisk del af deres analyse sammen med finansielle data. Men hvis bæredygtighed skal indgå på den måde, er pålidelige data altafgørende.

ESG
  • ESG-faktorerne blev født, da FN og en række af verdens største investorer i 2005 formulerede UNPRI med seks principper for ansvarlig investering.
  • Begrundelsen var, at investeringsbeslutninger ikke altid reflekterede de nødvendige overvejelser om miljø, socialt ansvar og selskabsledelse.
  • Skrev man under på UNPRI, forpligtede man sig til at bruge analyser af ESG - environment, social og governance - i sine investeringsbeslutninger.
  • Siden har OECD og bl.a. EU bakket op bag tankerne, og professionelle investorer og børsnoterede virksomheder er nu forpligtet til enten at inddrage principperne eller forklare, hvorfor de ikke gør det.
  • I dag er det opfattelsen, at virksomheder der arbejder professionelt med ESG på sigt har højere afkast, fordi de derved arbejder med risikofaktorer og ikke overraskes af eksempelvis stigende miljøkrav.
  • Der er stadig ikke nogen definition af, hvad der præcis skal til for at være ESG-investor - bæredygtig og ansvarlig investor. Screeningbureauer har opfundet egne ratings og nøgletal. Selv et tal som CO2-udledning måles forskelligt af forskellige udbydere.

Seniorporteføljemanager Kasper From Larsen, der sidder i Danske Banks europæiske aktieteam, siger, at det især er i små europæiske og nordiske selskaber, at dataene halter.

»Data om mindre selskaber er stadig stærkt begrænsede, og meget af det, der er, er forældet. Derfor er det nemt at lade sig narre, hvis man kun får input fra en leverandør,« siger Kasper From Larsen.

Jane Thostrup Jagd, leder af Center for ESG-Research, medgiver, at det lige nu er svært at finde gode ESG-data.

»ESG-ratere har meget forskellige idéer om, hvad der er bæredygtigt, og konvergensen mellem dem er endog meget lav. Professionaliseringen af ESG-området har desværre taget noget tid, men nu kommer det med 180 km i timen. Og vi ser flere og flere store børsnoterede virksomheder, der laver fine ESG-rapporter,« vurderer Jane Thostrup Jagd.

På nordisk perspektiv mener hun, at investorererne med fordel kan bruge Nasdaq Nordiqs ESG Data Portal.

»Her kan investorer og analytikere finde ESG data, der kommer direkte fra ”hestens mule” udenom de dyre ESG-ratere, som både investorer og virksomheder er mere end trætte af,« siger Jane Thostrup Jagd.

Læs også
Top job