Privatøkonomi

Verdens rigeste har længe forberedt sig på aktienedtur

Dollarmillionærer over det meste af verden har det seneste år trukket penge ud af aktier, mens småinvestorer slet ikke i samme grad har nedbragt deres aktieandel.

Verdens dollarmillionærer  med over 6,5 mio. kr. i investerbar formue har skruet kraftigt ned for aktier det sidste år. Foto: arkivfoto.

Verdens rigeste privatinvestorer har sænket investeringsrisikoen. Ved udgangen af 1. kvartal i år havde de godt 18 mio. velhavere i verden med over 1 mio. dollars – svarende til over 6,5 mio. kr. - i investerbar formue for første gang i årevis flere penge i kontanter og lignende end i aktier.

Skønt MSCI's Verdensindeks ved udgangen af 1. kvartal 2019 lå 4-5 pct. højere end samme tid året før, fyldte aktier mindre hos dollarmillionærerne, de såkaldte HNWI’er – High Net Worth Individuals. Det viser den årlige World Wealth Report fra Capgemini.

»Da de internationale markeder og HNWI’ernes velstand blev svækket, ændrede HNWI-kunderne deres investeringer. Kontanter og kontantlignende placeringer har erstattet aktier som det største investeringsområde, efterhånden som HNWI’erne er blevet mere risikoaverse i forberedelse af en potentielt markedsnedtur og værditab i aktieporteføljen,« siger Anirbank Bose, topchef for Capgeminis Financial Services Strategic Business Unit.

Blandt de mest kendte investorer, der har øget kontantandelen, er den 88-årige Warren Buffett, hvis investeringsselskab Berkshire Hathaway nu har over 120 mia. dollars i kontanter.

Her skyldes den store kontantandel dog, at aktiekurserne er så høje, at det er svært at finde interessante opkøbsemner, har Buffett forklaret.

Ifølge World Wealth Report er aktier faldet fra at udgøre 31 pct. til 26 pct. af de rigestes samlede formue. Dermed bliver dollarmillionærerne over en bred kam mindre berørt af den aktuelle aktieturbulens som følge af den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina.

Herhjemme oplever Nordea ikke, at den almindelige private investor har skruet ned for aktieandelen, men der er kommet lidt flere penge på kontantkontoen.

»Det skyldes dog ikke nødvendigvis, at kunderne er blevet mere risikoaverse, men snarere, at de har fået flere penge mellem hænderne, som de ikke altid får investeret. Med det lave renteniveau, anbefaler vi, at vores kunder investerer deres penge, hvis de har en tilstrækkelig lang investeringshorisont og det passer til deres risikoappetit,« siger Tine Vestergren Uldal, Nordea-chef for opsparing og investering.

BRANCHENYT
Læs også