Privatøkonomi

Renter på indlån kan trækkes fra i skat

Negative renter på indlån er fradragsberettigede.

Når Jyske Bank begynder at opkræve renter for store indlån, er der hjælp at hente fra Skat. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Det er den omvendte verden. Velhavende bankkunder skal til at betale, hvis de har mange penge stående. Boligejere med flekslån får penge for at låne.

Normalt skal man betale skat af renteindtægter, men nu bliver der altså nogle, der får skattefradrag for at have penge stående. Samtidig risikerer de at skulle betale skat af renterne på deres boliglån.

»En renteindtægt er skattepligtig, ligesom en renteudgift som udgangspunkt er fradragsberettiget. Der er ikke krav om, at en rentebetaling altid skal gå fra debitor til kreditor. Derfor skal negative renter behandles som andre renter - blot naturligvis med det omvendte fortegn,« forklarer revisor Christian Bækmark fra Privatrevision.

Negative renter på f.eks. et bankindestående indgår i skatteyderens kapitalindkomst. Skal man af med renter på sit indestående, har man fradrag i sin kapitalindkomst og dermed i sin skattepligtige indkomst. Typisk udgør fradraget omkring en tredjedel af renteudgifterne.

Også for virksomhedsejere får de negative renter konsekvenser, understreger Christian Bækmark.

»Er der tale om en person, der anvender virksomhedsordningen, og er der tale om negative renter på virksomhedsmidlerne, indgår renterne i virksomhedens indkomst og dermed ultimativt i skatteyders personlige indkomst,« siger han.

Danskerne stiftede bekendtskab med negative renter på flekslån første gang i 2015. Dengang blev de betragtet som et forbigående fænomen. I disse dage refinansieres flekslån for 48 mia. kr. Alle renterne er negative selv på F5-lån. Disse lånere får altså penge for at låne i mindst fem år.

Allerede i 2015 udsendte Skattestyrelsen et såkaldt styresignal, der fastslog, at negative renter på boliglån skal beskattes. Tilsvarende skal der være fradrag på negative renter på indlån.

Der er altså taget højde for den situation, der er opstået nu. Virksomhederne har længe betalt negativ rente for deres indestående, men Jyske Bank har nu meddelt, at banken vil opkræve 0,6 pct. i rente af indestående over 7,5 mio. kr. Flere banker ventes at følge efter.

Læs også