Privatøkonomi

Strammere praksis for generationsskifte ved brug af aktiemodel

Spørg om penge: Gennem mange år har den såkaldte A/B-model været et af de foretrukne værktøjer ved generationsskifte af virksomheder. Det skyldes nogle skattemæssigt favorable afgørelser fra Skatterådet om bl.a. værdiansættelsen, men praksis er efterfølgende strammet.

Der er lagt op til en ny og strammet praksis for generationsskifter efter den såkaldte A/B-model. Tegning: Rasmus Sand Høyer

I en afgørelse fra 2019 har Skatterådet gjort endeligt op med den gunstige praksis om værdiansættelsen ved generationsskifte efter A/B-modellen, men dog således, at rådet har besluttet at indrømme et vist varsel, før de nye principper for værdiansættelse finder anvendelse.

De første afgørelser vedrørende den i dag velkendte og af skattemyndighederne anerkendte A/B-model så første gang dagens lys i 2002 og 2003...

BRANCHENYT
Læs også