Privatøkonomi

Usikkerheden vokser: Kender du risikoen på dine investeringer?

Warren Buffett har opnået et stort merafkast ved at påtage sig en højere risiko, men de fleste kan ikke leve med store kursudsving. Alligevel kender de fleste ikke risikoen på deres portefølje.

Direktør Brian Kudsk, Artha Kapitalforvaltning, peger på finanskrisen som skrækeksemplet, hvor mange investorer ikke kendte deres investeringsrisiko. Foto: PR.

Det er let at stirre sig blind på afkastet i en investeringsfond og glemme risikoen. Men der er meget stor forskel på, hvor udsatte formuerne er under markedsuro selv i fonde, der investerer indenfor samme geografiske område og branche.

Den superlave rente har fået flere til at øge risikoen i deres investeringer. Men samtidig ser aktiemarkederne ud til at blive mere usikre med store udsving i kurserne...

BRANCHENYT
Læs også