Privatøkonomi

Forældrekøbere kan ånde lettet op trods stramninger

At renteudgifter ikke længere kan trækkes fra i topskatten får kun minimale konsekvenser for forældrekøb.

Forældrekøb er omfattet af samme skatteregler som andre udlejningsejendomme. Nu deles lejemarkedet i to. Arkivfoto: Marcuss Trappaud Bjørn BJÃRN MARCUS TRAPPAUD

Tirsdag blev en hektisk dag for boligøkonomer, revisorer og ikke mindst ejere af forældrekøb. Mulighederne for at trække udgifter fra i topskatten bliver begrænset med den nye finanslov, men stramningerne bliver ikke så slemme som frygtet.

Stramningerne rammer kun renteudgifterne fra 2021.

Langt de fleste forældrekøb bliver drevet efter virksomhedsskatteordningen. Det betyder, at forældrene kan trække stort set alle udgifter fra, inden de beskattes. Har de underskud, kan dette trækkes fra i topskatten, hvis de har en tilpas høj indtægt.

Har man overskud, risikerer man tilsvarende at betale topskat af det.

For topskatteydere betyder et underskud, at renteudgifterne har en fradragsværdi på op til 55,9 pct.

Normalt har renteudgifterne en fradragsværdi på 33,6 pct., hvis renteudgifterne kan holdes nede under 50.000 kr. for enkeltpersoner og 100.000 kr. for et samboende par.

For de renteudgifter, der ligger over 50.000 kr., er fradragsværdien blot 25,6 pct.

Fradragsmulighederne gælder alle, der lejer boliger ud og samtidig betaler topskat. Indgrebet deler udlejningsmarkedet i to, fordi kun forældre, der lejer ud til nærtstående, bliver ramt. Hvis de lejer ud til andre end familiemedlemmer, bliver de ikke ramt.

»Forslaget har ikke til hensigt at forhindre, at forældre køber en lejlighed og udlejer den til deres børn, men sikre, at det ikke sker med skattebegunstigelse. Således vil forældrene fortsat kunne fratrække renteudgifterne, men med de almindelige fradragsregler,« skriver Skatteministeriet i et faktaark om forældrekøb.

Vi ser endda også, at der ofte er overskud forbundet med forældrekøb.

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom, Realkredit Danmark

Forslaget vil dog ikke få den store betydning for forældrekøbere, vurderer cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

»De meget lave renter betyder, at de løbende underskud ved forældrekøb er begrænsede. Vi ser endda også, at der ofte er overskud forbundet med forældrekøb,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

De historisk lave renter betyder faktisk, at der i øjeblikket ikke er den store fordel ved at bruge virksomhedsskatteordningen, vurderer han.

Heller ikke indehaver af PrivatRevision og specialist i forældrekøb, Christian Bækmark, er specielt bekymret for de nye regler.

Tirsdag var der dog meget tvivl om, hvorvidt det var hele virksomhedsskatteordningen, der var på spil, eller blot mulighederne for at trække renteudgifterne fra i topskatten.

»Hvis man fjerner hele ordningen, vil man bryde et gennemgående princip i dansk skatteret om, at man kun beskatter nettoresultatet. En ændring af fradragsretten for renter, har minimal betydning,« siger Christian Bækmark.

En reduktion af fradragsretten vil ikke kunne mærkes af langt de fleste med forældrekøb. Kun hvis man inddrager forældrekøbet i ens egen forretning og har et stort overskud, kunne man i princippet blive nødt til at hive lejligheden ud.

»Men problemerne er ikke større, end at de kan løses, hvis man reagerer i tide,« siger Christian Bækmark.

Der er fortsat mange elementer, der ikke er afklaret. Hvis man eksempelvis midt på året stopper udlejningen til sit voksne barn og udlejer til en anden, hvordan beskattes man så? Samme uvished gør sig gældende, hvis der bor et familiemedlem i et værelse i lejligheden og resten lejes ud til andre ikke familiemedlemmer.

Læs også