Privatøkonomi

Gevinst på salg af andelsbolig kan udløse skattebetaling

Spørg om penge: Landsskatteretten har i ny afgørelse taget stilling til beskatningen ved salg af en andelsbolig, som andelshaveren ikke selv har beboet. Med afgørelsen har Landsskatteretten fraveget skattemyndighedernes hidtidige praksis om fradragsret for salgsomkostninger ved salg af en andelsbolig.

Salg af en andelsbolig kan i visse tilfælde udløse beskatning af gevinsten, og Landsskatteretten har med en ny afgørelse skærpet praksis på området. På billedet ses et af fem gavlmalerier i andelsforeningen Mønten i Københavns Nordvestkvarter. Foto:  Andreas Haubjerg

Andelsboliger er med årene blevet en forholdsvis udbredt boligform med ca. 200.000 andelsboliger i 2018.

Til forskel fra en almindelig ejerbolig ejes en andelsbolig ikke af den enkelte beboer (andelshaver), men af en forening...

BRANCHENYT
Læs også