Privatøkonomi

Aktionærforening jubler - aktiesparekontoen forbedres

Loftet for indskud på aktiesparekontoen hæves fra 50.000 til 100.000 kr.

En tidlig julegave kalder direktør Mikael Bak fra Dansk Aktionærforening beslutningen om at fordoble det mulige indskud på aktiesparekontoen. Foto: PR

Et flertal i Folketinget vil forsøge at puste nyt liv i aktiesparekontoen, som er en ordning, der giver danskere mulighed for at investere frie midler i aktier til en lempelig beskatning.

Det maksimalt tilladte indskud på ordningen hæves den 1. januar fra 50.000 til 100.000 kr.

Det blev endelig klarlagt onsdag, efter at der har hersket tvivl om ordningens vilkår, siden regeringen fremsatte sin finanslov. I den var der afsat penge til at fordoble loftet, men samtidig var det på tale at bevare loftet på 50.000 kr. og bruge de afsatte penge til noget andet.

»Vi har fået en tidlig julegave med Socialdemokratiets opbakning. Det betyder, at aktiesparekontoen ikke blot fordobles, men også at det sker med et bredt politisk flertal, som vi har savnet siden den blev indført. Nu har vi for alvor muligheden for at tænke og arbejde langsigtet og få skabt en effektiv ordning, hvor langt flere helt almindelige danskere kommer i gang med at spare op i aktier,« udtaler Mikael Bak, direktør for Dansk Aktionærforening i en pressemeddelelse.

Ordningen blev etableret i begyndelsen af i år, men har ikke vundet særlig stor udbredelse.

Den giver danskere mulighed for at investere frie midler i aktier og en række aktiefonde til en beskatning på 17 pct. Der er tale om en lagerbeskatning. Det betyder, at der hvert år sker beskatning af opnåede gevinster, uanset om værdipapirerne er blevet solgt. Tab kan fremføres til fradrag i gevinster i senere år.

Uden for ordningen bliver frie midler beskattet med 27 pct. op til en grænse på 54.000 kr. og derefter med 42 pct.

»Aktiesparekontoen fik en svær start i januar 2019, da ordningen reelt var alt for lille og fordelene meget begrænsede. Det har betydet, at mange eksperter har været kritiske,« siger Mikael Bak.

For aktionærforeningen er næste mål at få fordoblet grænsen for indskud endnu en gang til 200.000 kr.

»Vi er godt på vej mod en opsparingsordning, som alle bankerne og private kunder vil tage alvorligt. Missionen er, at alle almindelige danskere, der i dag ikke får noget ud af, at have penge stående i banken, nu kommer i gang med at investere,« siger Mikael Bak.

BRANCHENYT
Læs også