Privatøkonomi
BREAKING

Her er nogle af de pensionsskævheder, danskerne snubler i

Mange pensionsaftaler er ikke indrettet på, at stadig flere vælger at blive længere på arbejdsmarkedet eller ønsker delpension de sidste år på arbejdsmarkedet.

Danskerne trækker sig senere og senere tilbage. Men ifølge Seniortænketanken er der stadig meget at vinde i forhold til i Sverige.

Danskerne kan godt lide tanken om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet med færre timer og en lille udbetaling fra pensionsopsparingen. Men det er langtfra muligt for alle. Lovregler, overenskomster og firmaaftaler spænder ben.

Nogle ordninger kan først udbetales, når indehaveren helt har forladt arbejdsmarkedet, og selv små pensionsudbetalinger vil forhindre, at der kan indbetales ekstra på aldersopsparingen...

Læs også