Privatøkonomi

Virksomheder risikerer store skatteudgifter, når de benytter udenlandsk arbejdskraft

Efter en bølge af afgørelser fra Skatterådet i 2013 og sidenhen flere domstolsafgørelser om afgrænsningen mellem arbejdsudleje og entrepriseforhold, synes disse sager igen at dukke op – formentlig fordi særligt landbrug og gartnerier med stigende beskæftigelse søger at få opgaver løst ved at anvende udenlandsk arbejdskraft.

Hvis en dansk virksomhed har entreret med en udenlandsk virksomhed om arbejdskraft til opgaver i Danmark, kan retsforholdet mellem den danske og den udenlandske virksomhed have karakter af arbejdsudleje eller entreprise. Konsekvenserne ved de to typer af retsforhold er vidt forskellige. ..

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også