Privatøkonomi

Virksomheder risikerer store skatteudgifter, når de benytter udenlandsk arbejdskraft

Efter en bølge af afgørelser fra Skatterådet i 2013 og sidenhen flere domstolsafgørelser om afgrænsningen mellem arbejdsudleje og entrepriseforhold, synes disse sager igen at dukke op – formentlig fordi særligt landbrug og gartnerier med stigende beskæftigelse søger at få opgaver løst ved at anvende udenlandsk arbejdskraft.

Hvis en dansk virksomhed har entreret med en udenlandsk virksomhed om arbejdskraft til opgaver i Danmark, kan retsforholdet mellem den danske og den udenlandske virksomhed have karakter af arbejdsudleje eller entreprise. Konsekvenserne ved de to typer af retsforhold er vidt forskellige.

Foreligger der i skattemæssig henseende et entrepriseforhold mellem den danske virksomhed og den udenlandske virksomhed, har den danske virksomhed som udgangspunkt ingen særlige skattemæssige forpligtelser vedrørende den anvendte arbejdskraft, herunder f.eks. ikke pligt til at indeholde A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. I denne situation leverer et udenlandsk firma en given ydelse eller projekt. Det udenlandske firma udfører det pågældende projekt med egne medarbejdere under egen ledelse og er i forhold til den danske virksomhed ansvarlig for, at det aftalte projekt leveres i rette tid i mangelfri stand. ..

BRANCHENYT
Læs også