Privatøkonomi

Boligøkonomer forventer faldende priser på andelsboliger

Minister mener, at boligøkonomer er for hurtigt ude med deres vurdering af fald i andelsboligpriser.

Arkivfoto

To boligøkonomer vurderer, at en aftale blandt et flertal i Folketinget kommer til at betyde lavere priser på andelsboligmarkedet. Aftalen skulle egentlig forhindre hurtige gevinster ved handel med udlejningsejendomme.

Ifølge boligminister Kaare Dybvad (S) er økonomerne for hurtigt ude, da de blandt andet ikke kan have set det konkrete lovforslag. Han mener, at de undervurderer aftalens forsøg på at friholde andelsforeningerne.

Aftalen handler groft sagt om at begrænse mulighederne for først at lave forbedringer på udlejningsejendomme og derefter hæve lejen med gevinst til ejerne til følge.

Det sker, ved at der indføres en karensperiode på fem år, for hvor hurtigt lejen må hæves efter gennemgående forbedringer af lejligheden.

Gevinsten for ejerne ved at forbedre lejlighederne er en del af den værdi, som investorer i ejendomme tillægger udlejningsejendomme. Og andelsforeningers værdi vurderes, som var de udlejningsdomme.

Det centrale spørgsmål er, om aftalen lykkes at skærme andelsboligerne mod at blive trukket ned af effekterne på markedet for udlejningsejendomme.

En af de økonomer, der vurderer, at andelsmarkedet kommer til at lide under aftalen, er boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea.

- Det bliver ret forskelligt for den enkelte andelsbolig. Men overordnet set vurderer vi, at aftalen vil have en priseffekt på 10-20 procent for de fleste andelsboligforeninger, siger hun.

- En del af de andelsboligforeninger vil nok ligge i den lave ende af det spænd.

Hun forklarer, at selv om man i aftalen har skrevet ind, at andelsforeninger, som opløses og sælges som lejeejendomme friholdes fra karensperioden, er det efter hendes vurdering ikke nok.

- Det er ikke specificeret særligt tydeligt, siger hun.

- Man kan sige, at hvis vi (Nordea red.) skal låne penge til en andelsboligforening, og den går konkurs, så overtager vi ejendommen. Så skal vi sælge den videre, og så er den ikke længere omfattet.

- Så når vi skal vurdere en andelsboligforening, så vurderer vi den på baggrund af, om der kan laves renoveringer, eller om der ikke kan.

Hun tager dog forbehold for, at det er boligøkonomers bedste vurdering - og at det hele kommer til at afhænge af investorernes faktiske ageren på markedet i tiden fremover.

Boligminister Kaare Dybvad mener, at økonomerne er alt for tidligt ude.

Blandt andet fordi parterne bag aftalen endnu ikke har udformet lovteksten, til hvordan andelsboliger skal friholdes fra den karensperiode, som udlejningsejendommene rammes af.

- Det er klart, at hvis man lægger nogle forudsætninger ned i sin vurderinger, som ikke stemmer overens med det, der kommer til at stå i lovforslaget, så man er man for tidligt på den.

- Der synes jeg, at man skal overveje lige at trække vejret.

- Man må bare sige, at der er forskellige vurderinger, siger han og henviser til blandt andet en vurdering fra Sydbank.

BRANCHENYT
Læs også