Privatøkonomi

Nu er boligejere på Sjælland blevet mere "jyske" end jyder

Andelen af sjællændere, som vælger fast rente og lån med afdrag, er stigende, viser tal fra Totalkredit.

Jyder er kendt for at gå med livrem og seler, når det gælder boliglån. Men sjællænderne kan også være med, viser tal fra Totalkredit. Foto: Joachim Adrian

Jyder og sjællændere er begyndt at ligne hinanden mere og mere, når man ser på, hvilke lånetyper de vælger. Jyderne afdrager fortsat mere, og de har stadig en større forkærlighed for fast rente end sjællændere.

Men forskellen er blevet indsnævret, lyder det fra Totalkredit.

»Der er en tendens til, at københavnere henter ind på jyderne. Det giver mening, da der de seneste år er kommet ny boliglånsregulering, der mindsker det frie valg for boligejere med høj gæld. Og de boligejere er der flere af i hovedstaden end i Jylland,« siger Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit.

Forskellen er blevet mindre og mindre de seneste syv til otte år, lyder det fra Totalkredit. De seneste tal fra Totalkredit viser, at man finder den laveste andel af lån med fast rente og lån med afdrag i Hørsholm Kommune.

I 2017 lå andelen af lån med fast rente i den nordsjællandske kommune på 29 pct. I 2019 var tallet steget til 37 pct. I samme periode er andelen af lån med afdrag steget fra 30 pct. til 32 pct.

Lånestramninger
  • Reglerne for realkreditlån er blevet strammet op flere gange de senere år:
  • 2015: Som udgangspunkt skal låntager lægge en udbetaling på 5 pct. ifølge god skik-bekendtgørelsen.
  • 2016: Finanstilsynets vækstvejledning indføres. Der stilles skærpede krav til kunders rådighedsbeløb i Storkøbenhavn og Århus, hvis de har variabelt forrentede lån. I så fald skal kunden kunne betale en ydelse baseret på renten på et fastforrentet lån plus 1 pct. dog minimum 4 pct. (hvilket er gældende nu på grund af de meget lave renter).
  • For låntagere med en gældsfaktor på mellem 4 og 5 bør den samlede formue som hovedregel forblive positiv, hvis boligen falder med 10 pct. i værdi. For låntagere med en gældsfaktor over 5 bør formuen som hovedregel forblive positiv, hvis boligværdien falder med 25 pct.
  • 2018: Der indføres nye retningslinjer til god skik-bekendtgørelsen for låntagere med høj gæld. Retningslinjerne begrænser valg af såkaldt risikable låntyper for låntagere med høj gældsfaktor (på over 4) og belåningsgrad (over 60 % af ejendomsværdien).
  • Som risikable låntyper anses som udgangspunkt 1) variabelt forrentede lån med rentebinding under 5 år med og uden afdrag og 2) lån uden afdrag med en rentebinding på 5 år eller mere.

Zoomer man ud og ser på forskellen mellem regionerne, viser det sig, at nogle sjællændere nu er mere "jyske" end midtjyderne. I Region Sjælland har 39,8 pct. af boligejerne med lån i Totalkredit både fast rente og betaler afdrag. I Region Midtjylland ligger andelen på 38,5 pct.

I Realkredit Danmark har man ikke lavet samme sammenligningsøvelse som i Totalkredit, men da man i Danske Banks realkreditinstitut for nyligt så nærmere på udviklingen i hovedstaden stod det klart, at andelen af fastforrentede lån og lån med afdrag har været stigende.

»Det er særligt blandt de yngre i Storkøbenhavn, at flere går mod fast rente. Den lave rente har gjort det billigere at forsikre sig med en fast rente,« siger Sofie Heerup Friis, seniorøkonom i Realkredit Danmark, der samtidig peger på, at de nye låneregler i vækstområderne også har spillet ind.

BRANCHENYT
Læs også