Privatøkonomi

Unge boligejere har ændret låneadfærd

På bare tre år er der sket en markant ændring i unges valg af realkreditlån, viser tal fra Totalkredit.

Foto: Thomas Borberg

Unge boligejere har i højere grad end andre ændret låneadfærd de seneste år.

Det viser tal fra landets største realkreditselskab, Totalkredit, der har set på, hvilke typer realkreditlån landets boligejere vælger opdelt på aldersgrupper.

»Det er specielt de yngre aldersklasser, der siden 2017 er begyndt at afdrage mere, mens der ikke er den store ændring for folk over 50 år,« siger Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit, som er en del af Nykredit-koncernen.

Han forklarer den markante udvikling blandt de yngre kunder med de opstramninger af lånemulighederne, som er indført af flere omgange de senere år.

»Lånereguleringen betyder, at de unge, der typisk har en relativ høj gæld, skal afdrage mere eller vælge lån med fast rente,« siger Sune Malthe-Thagaard.

Lånestramninger
  • Reglerne for realkreditlån er blevet strammet op flere gange de senere år:
  • 2015: Som udgangspunkt skal låntager lægge en udbetaling på 5 pct. ifølge god skik-bekendtgørelsen.
  • 2016: Finanstilsynets vækstvejledning indføres. Der stilles skærpede krav til kunders rådighedsbeløb i Storkøbenhavn og Århus, hvis de har variabelt forrentede lån. I så fald skal kunden kunne betale en ydelse baseret på renten på et fastforrentet lån plus 1 pct. dog minimum 4 pct. (hvilket er gældende nu på grund af de meget lave renter).
  • For låntagere med en gældsfaktor på mellem 4 og 5 bør den samlede formue som hovedregel forblive positiv, hvis boligen falder med 10 pct. i værdi. For låntagere med en gældsfaktor over 5 bør formuen som hovedregel forblive positiv, hvis boligværdien falder med 25 pct.
  • 2018: Der indføres nye retningslinjer til god skik-bekendtgørelsen for låntagere med høj gæld. Retningslinjerne begrænser valg af såkaldt risikable låntyper for låntagere med høj gældsfaktor (på over 4) og belåningsgrad (over 60 % af ejendomsværdien).
  • Som risikable låntyper anses som udgangspunkt 1) variabelt forrentede lån med rentebinding under 5 år med og uden afdrag og 2) lån uden afdrag med en rentebinding på 5 år eller mere.

Mens der har været den største vækst i lån med afdrag blandt kunder under 30 år, er det ikke tilfældet for lån med fast rente.

Her har væksten de seneste tre år været størst for kunder i aldersgruppen 30-40 år. Men det skyldes i høj grad, at kunder under 30 år også i stor stil valgte fastforrentede lån for tre år siden. Den kundegruppe har haft den næststørste vækst - og har i hele perioden været den største forbruger af lån med fast rente. Tre ud af fire kunder under 30 år har et lån med fast rente.

»Flere og flere vælger fast rente, og det skyldes formentlig de store rentefald, som har gjort det historisk billigt at vælge den fulde sikkerhed for boligudgiften de næste 30 år,« siger Sune Malthe-Thagaard.

Realkredit Danmark kan genkende udviklingen. Danske Banks realkreditselskab melder om, at lån med fast rente nu udgør mere end 50 pct. af det samlede udlån i aldersgrupperne 18-29 år og 30-39 år. I 2013 lå tallet på 30 pct.

»Den lave rente har gjort det yderst attraktivt at få fast rente, og der er heller ikke tvivl om, at reglerne om gældsfaktoren har spillet ind. For de yngre har ikke nået at spare ligeså meget op som de ældre,« siger Sofie Heerup Friis, der er seniorøkonom i Realkredit Danmark.

For lån med afdrag sker der et markant fald i udbredelsen, når kunder fylder 70 år. For den aldersgruppe er der ifølge Totalkredit stort set kun en grund til fortsat at afdrage på gælden.

»Der er ingen grund til at spare yderligere op i boligen, når man er fyldt 70 år, med mindre man vil give en arv til børn,« siger Sune Malthe-Thagaard.

BRANCHENYT
Læs også