Privatøkonomi

Fejlbehæftet valuarvurdering gav andelshaver store problemer

I sidste uge frikendte Højesteret en ejendomsmægler for erstatningskrav efter en fejlbehæftet valuarvurdering. Dommen må give anledning til eftertanke for andelshavere, der er i overvejelser om salg, og som baserer den fremtidige privatøkonomi på en valuarvurdering af foreningens ejendom.

Til forskel fra ejerboliger er der ikke fri prisdannelse ved salg af en andelsbolig (andelsbevis).

Prissætningen ved salg af en andelsbolig er nærmere reguleret i andelsboligloven og foreningens vedtægter, som på forskellig vis sætter rammer for prisen ved salg, dvs. andelsværdien. Undertiden tales i den forbindelse ofte om den ”højest lovlige salgspris”. ..

BRANCHENYT
Læs også