Serier

Vores tro på højere boligpriser styrtdykker

Boligmarkedet er ramt af coronakrisen og nedlukningen. Det er forventningerne til priserne også.

Corona rammer verden

Efter flere års boblende optimisme har pessimismen for alvor grebet danskerne. Forbrugertilliden er faldet til det laveste niveau i over 10 år, men også troen på højere boligpriser er styrtdykket på rekordtid viser nye tal.

For første gang siden 2012 er tilliden til højere boligpriser negativ, afdækker Nykredits indeks for huspristillid, der udarbejdes i samarbejde med Danmarks Statistik.

Hvad er huspristilliden?
  • Hver måned opgør Nykredit sit indeks for huspristilliden.
  • Tilliden til boligmarkedet har stor betydning for prisudviklingen, og Nykredits indeks for huspristilliden kan dermed være med til at give en tidlig indikation af udsigterne for huspriserne.
  • Huspristilliden er en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik foretager for Nykredit sammen med sin egen undersøgelse af forbrugertilliden.
  • Undersøgelsen blev fortaget for første gang i 2008.
Kilde: Nykredit

Indekset, der udtrykker danskernes forventninger til boligpriserne, faldt fra 19,2 i marts til -8,7 i april 2020. Der er dermed tale om et fald på hele 27,9 point.

»Det er det absolut største månedlige fald siden 2008,« siger chefanalytiker i Nykredit Mira Lie Nielsen.

Nu forventer 21,8 pct., at priserne stiger i år, mens hele 41 pct. forventer faldende priser. I april 2019 forventede 46,7 stigende huspriser, mens blot 8,2 troede på prisfald.

Usikkerheden efter nedlukningen af Danmark har allerede ramt boligmarkedet. De seneste handelstal fra Boligsiden viser, at kun sommerhusmarkedet fortsætter fremgangen med et stigende salg på 19 pct., når man sammenligner marts i år med samme måned sidste år.

Til gengæld er antallet af solgte villaer og rækkehuse dalet 6 pct. i marts sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Salget af ejerlejligheder er faldet med 17 pct.

Denne udvikling har nu også ramt forventningerne.

»Vi deler det negative syn på huspriserne det kommende år. Det bliver i så fald første gang siden 2012, at huspriserne på landsplan falder,« konstaterer Mira Lie Nielsen.

Også vismændene forudser faldende priser.

Mira Lie Nielsen understreger, at der er stor usikkerhed om, hvor meget boligpriserne vil falde. Det afhænger i høj grad af, hvordan den gradvise åbning af Danmark forløber, mener hun.

Økonomisk usikkerhed er ikke boligmarkedets kop te.

Mira Lie Nielsen, chefanalytiker, Nykredit

»Vi har aldrig prøvet noget lignende. Vil mange af de boligkøbere, som stod på spring ved årets start, komme tilbage og slå til, da manges privatøkonomi ikke direkte er påvirket af krisen? Vi kom jo fra en boligmarked i hopla, og antallet af bolighandler lå til i 2020 at blive det højeste i mange år og en rekordlav boligbyrde,« siger Mira Lie Nielsen.

Det kan ikke udelukkes, at den økonomiske usikkerhed er så stor, at alle ikke nødvendige flytninger og boligkøb fortsat sættes på vågeblus, og kun de handler, som sker af nødvendighed, vil blive realiseret.

»Et boligkøb er for mange familier en af de største økonomiske dispositioner gennem livet, og økonomisk usikkerhed er ikke boligmarkedets kop te,« konstaterer Mira Lie Nielsen.

Hvis genåbningen af Danmark fortsætter og ikke sættes tilbage, vurderer Nykredit, at antallet af hushandler vil løfte sig lidt igen, men ikke nok til at undgå faldende boligpriser.

»Selv om boligmarkedet ikke går fri af denne krise, mener vi, at det i dag er bedre rustet til en periode med økonomisk tilbagegang end da eksempelvis finanskrisen ramte Danmark, og det vil holde hånden under prisfaldet,« fastslår Mira Lie Nielsen.

Også chefanalytiker hos Jyske Bank Niels Rønholt hæfter sig ved den store usikkerhed, der er opstået efter coronakrisen.

»Rigtig meget er fortsat usikkert, og vi kender stadig ikke den præcise dybde på nedgangen. Vi ved heller ikke meget om, hvor mange virksomheder og husholdninger, der får uoverkommelige økonomiske problemer trods de store hjælpepakker,« mener han.

Læs også
Top job