Privatøkonomi

Sådan sparer du topskat to gange

Ligger man lige omkring topskattegrænsen, når ens pension skal udbetales, kan man få en ekstra gevinst ved at time udbetalingen.

Der er flere muligheder for at optimere sin pension, specielt, hvis man ligger lige over topskattegrænsen. Arkivfoto: Gregers Tycho

For topskatteydere er det ekstra attraktivt at spare op til pension. Foruden det ekstraordinære pensionsfradrag på op til 73.100 kr. kan topskatteydere glæde sig over at kunne trække pensionsindbetalinger fra i topskatten.

Men der er faktisk en mulighed for at spare topskatten to gange. Det kan man, hvis man forlænger sin pension og lige holder sig under topskattegrænsen, der i år er 531.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

Det er dermed mange penge værd at kunne holde sig under topskattegrænsen, når pensionen bliver udbetalt.

Hvis man eksempelvis indbetaler 100.000 kr. om året før pensionsalderen og har en tilpas høj løn, kan man fratrække hele indbetalingen i topskatten. Det betyder reelt, at skattevæsenet i dette tilfælde betaler lidt over 50.000 kr.

Sådan har topskatten udviklet sig:
  • I 1996 var topskattegrænsen 243.100 kr.
  • Beløbsgrænsen i 2020 er 531.000 kr.
  • Dermed er grænsen med 287.900 kr. over 25 år.
  • I 1996 betalte 641.000 personer topskat. I år ventes tallet at være 445.000.
Kilde: BDO

Hvis man kan undgå at skulle betale topskat, når pengene udbetales, får man en ekstra gevinst. Fradraget for indbetalingerne har nemlig været langt højere end skatten af udbetalingerne.

Den gennemsnitlige skatteprocent for bundskatteydere er lige under 38 pct.

For at holde sig under grænsen kan man forlænge den periode, pensionen udbetales i. Dette gælder kun ratepensioner, da livrenter jo løber hele livet.

Danica har regnet på, hvilke konsekvenser det har, hvis man forlænger en ratepension fra 10 til 20 år.

En topskatteyder får samlet set en gevinst på 38.000 kr. efter skat ved en sådan omlægning.

Betaler man blot bundskat og er tæt på topskattegrænsen, er gevinsten 85.000 kr. Udgangspunktet her, at der ikke modregnes i tillægget til folkepensionen.

Tilrettelæggelsen af sin pension er lidt af et puslespil, men specielt for dem, der er tæt på topskattegrænsen, kan det altså betale sig at få regnet konsekvenserne grundigt igennem, mener seniorøkonom i Danica Mads Moberg Reumert.

»Det handler om at opfylde den enkeltes behov og sikre, at man har økonomisk tryghed til at kunne leve alle år, også når livet varer længe,« siger Mads Moberg Reumert.

Holder man fast i en 10-årig udbetaling af ratepensionen, skal man være klar til at tage en markant nedgang i indkomsten, når den ophører.

»Hvis det er ens behov, så er raten det bedste. Men har man behov for samme indkomst hele livet, kan det i mange tilfælde være bedre med en livrente,« siger Mads Moberg Reumert.

BRANCHENYT
Læs også