Privatøkonomi

Spørg om penge: Ferie i arbejdsgiverens sommerhus

Får en medarbejder stillet et sommerhus til rådighed, skal medarbejderen beskattes af værdien af dette gode.Spørgsmål: På min arbejdsplads har personalet mulighed for at leje et sommerhus i en uge. Virksomheden har to sommerhuse, og man kan løbende booke sig ind, bortset fra juli, hvor der trækkes lod blandt de personaler, der har meldt sig. Ved tilmelding skal der betales 500 kr. i leje.

Min kone og jeg besluttede for første gang i år at søge om det ene sommerhus, og var heldige at blive udtrukket til uge 29. Men nu er vi kommet i tvivl, om der er risiko for en efterregning fra skattevæsenet. De 500 kr. er en meget lav leje for sommerhuset.

På forhånd tak.

HP

Svar: De må nok desværre forudse en ekstra skattebillet.

Reglerne på dette område er meget klare: Får en medarbejder stillet et sommerhus til rådighed, skal medarbejderen beskattes af værdien af denne rådighed over sommerhuset. Værdien opgøres som 0,5 pct. pr. uge af den offentlige vurdering for sommerhuset pr. 1. oktober året før rådighedsåret for hver af ugerne 22-34 og 0,25 pct. for hver af årets øvrige uger.

Da De har fået sommerhuset stillet til rådighed i uge 29 skal De således beskattes af 0,5 pct. af den offentlige vurdering for sommerhuset, men dog således, at det opgjorte beløb skal reduceres med de 500 kr., som De har betalt i leje ved tilmelding.

Læs også
Top job