Privatøkonomi

Sådan kan forskelle i omkostninger koste dig en tredjedel af pensionen

Der er stor forskel på, hvor store omkostningerne er i de danske pensionsselskaber, lyder det fra ATP.

For den yngre del af befolkningen er der god grund til at holde øje med omkostningerne på pensionsopsparingen. Foto: Jacob Ehrbahn Foto: Jacob Ehrbahn

Det kan få store konsekvenser for din pension, hvis opsparingen ligger i et pensionsselskab med høje omkostninger. Det skriver ATP i sit nyhedsbrev Faktum, efter at den danske pensionskæmpe har set nærmere på omkostningerne i de danske pensionsselskaber.

Her spænder omkostningerne mellem 0,25 pct. og 1,81 pct. Selvom det på papiret ikke ligner en stor forskel, kan høje omkostninger over et helt arbejdsliv få en stor indvirkning på pensionsopsparingens størrelse.

Sammenlignet med den laveste omkostningsprocent kan høje omkostninger koste en næsten en tredjedel af pensionen, viser de beregninger, som ATP har foretaget. Helt præcist ligger forskellen på 31 pct.

»Hvis pensionsopsparerne skulle indhente de 31 pct. i pension ved at trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet, så ville opspareren skulle udskyde sin pensionering med seks år,« skriver ATP i nyhedsbrevet.

Beregningerne er baseret på en 25-årig, som begynder at spare op til sin pension i år, og derefter sætter penge til side i 50 år.

»Over de mange år kan selv små forskelle i omkostningerne vokse til betydelige forskelle i de udbetalte pensioner,« skriver ATP.

Ifølge ATP ser det ikke ud til, at der er en sammenhæng mellem afkastet og omkostningerne. Det vil sige, at kunderne i pensionsselskaber med høje omkostninger ikke får et højere afkast. Det samme gør sig gældende i den anden ende af skalaen.

»Igennem en længere periode har vi set, at renterne er faldet. Det har medført, at forventningerne til de fremtidige investeringsafkast også har været faldende, hvilket er kommet til udtryk i faldende afkast i de samfundsforudsætninger, man bruger til at fremskrive pensioner med. De faldende afkastsforventninger gør, at det bliver endnu vigtigere at holde omkostningerne nede, så der kan skabes gode pensioner til pensionsopsparerne i fremtiden,« udtaler Martin Præstegaard, viceadministrerende direktør og CFO i ATP, i nyhedsbrevet.

Læs også
Top job